Publicatie bestellen

Hollen of stilstaan? (SA 20)

Genoemde bedragen zijn exclusief btw
€ 12,50€ 37,-
Handleiding voor het invoeren van een flexbanksysteem om tijdelijke wisselingen in werkaanbod en arbeidstijd op te vangen. Een flexbanksysteem, ook wel urenbanksysteem genoemd, is bedoeld voor bedrijven die te maken hebben een tijdelijk of wisselend werkaanbod. Uitgangspunt is dat te veel of te weinig gewerkte uren worden geregistreerd op een persoonlijke rekening-courant terwijl de maandelijkse beloning gelijk blijft. Het tekort of het overschot aan uren wordt jaarlijks verrekend in geld of vrije tijd. Hoe een flexbanksysteem kan worden opgezet en wat de spelregels daarbij zijn staat in de FME-brochure Hollen of stilstaan. Daarbij wordt ook uitgebreid ingegaan op de afspraken die in bedrijfstak-CAO’s zijn gemaakt over de invoering en wijziging van werktijdregelingen.

Ben je lid, maar nog niet ingelogd?    Log in of vraag een account aan
Hoeveel publicaties wil je bestellen?
Factuuradres
Verzendadres