Publicatie downloaden

Nationaal Actieplan Energieopslag- en conversie

Genoemde bedragen zijn exclusief btw
gratisgratis
Met dit actieplan brengen we de cruciale rol van opslag en conversie als ‘werkpaarden voor de energietransitie’ in beeld. Ook schetsen we de huidige stand van zaken, en met name de verschillende randvoorwaarden en concrete acties die nodig zijn om deze vorm van flexibiliteit snel naar een hoger plan te tillen.

Downloaden