Publicatie downloaden

Brochure Project 6-25

Genoemde bedragen zijn exclusief btw
gratisgratis
Dit project heeft als doel om voor 2025 minimaal 6 Mton CO2 te besparen door versnelde uitrol van innovatieve technologie met bewezen impact. Deze ambitie van FME en haar partners is uitgewerkt in ‘Project 6-25’.

Downloaden