Uitgelicht

Regeerakkoord 2017 | Analyse en reactie FME

 
Wat betekent het regeerakkoord voor de technologische industrie?
FME is positief over de plannen van het nieuwe kabinet op het gebied van onderwijs, de versterking van innovatiekracht, cybersecurity en het topsectorenbeleid. De nieuwe coalitie heeft vandaag haar akkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. De omstandigheden zijn gunstig.

De economie draait goed en er is weer ruimte om te investeren. Om deze goede uitgangspositie daadwerkelijk om te zetten in vooruitgang, is het nu aan het nieuwe kabinet om toekomstgericht te durven investeren en handelen, aldus FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. Daarmee kunnen de ondernemingen uit de technologische industrie een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Bekijk hieronder per thema de analyses die voor bedrijven in de technologische industrie van belang zijn.

Download de volledige FME-analyse van het regeerakkoord in pdf

Laatste nieuws
De nieuwe coalitie heeft vandaag haar akkoord gepresenteerd. De omstandigheden zijn gunstig. De economie draait goed en er is weer ruimte om te investeren. Mooi, én… Om deze goede uitgangspositie daadwerkelijk om te zetten in vooruitgang, moet ook het nieuwe kabinet toekomstgericht durven te investeren en handelen. Alleen dan kunnen wij gezamenlijk werk maken van het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.
Duurzaamheid
Technologie is sleutel tot energiebesparing, duurzame productie van energie en verdergaande verduurzaming van producten. De technologische industrie biedt de innovatieve oplossingen waar onze maatschappij en het klimaat behoefte aan heeft. FME vraagt daarom om een ambitieus industrie- en energiebeleid, waarbij gestuurd wordt op maximale CO2-reductie tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.
Digitalisering
Nederland loopt wereldwijd voorop in de digitale revolutie. Ons land heeft een unieke uitgangspositie en vormt een prima experimenteerruimte voor implementatie van complexe innovaties. FME vindt dat we onze voorsprong verder moeten uitbouwen, waarbij het thema digitalisering centraal wordt aangestuurd bij de overheid. Dat is onze boodschap voor de beleidsmakers van de nieuwe regering.
Veiligheid
Zonder veiligheid en stabiliteit is economische vooruitgang en welvaart een utopie. Investeringen van bedrijven hangen nauw samen met het vertrouwen dat er is in de stabiliteit in binnen- en buitenland. Voor Nederland als exportland en de industrie als echte exportkampioen is dit belang dan ook groot.
Zorg
Iedereen heeft recht op de beste zorg. Moderne, slimme technologie biedt perspectief op nog grotere betrouwbaarheid en meer persoonlijke aandacht. Zo wordt de zorg mensgerichter, beter én leuker om in te werken. Om de kansen te benutten die de inzet van zorgtechnologie biedt, zet FME zich in voor een Nationale Agenda Zorgtechnologie.
Arbeidsmarkt
De technologische industrie maakt een sterke groei door en dat betekent ook dat er meer werkgelegenheid is. Nog steeds is er een tekort aan vakkrachten en dat belemmert de innovatiekracht en groei van de ondernemingen. Eén op de zeven ondernemers ervaart het tekort aan arbeidskrachten als de grootste belemmering voor groei. De behoefte aan goed gekwalificeerd personeel is groot.
Onderwijs
Het belang van digitale vaardigheden voor de ontwikkeling van onze sector is groot. We moeten samen met het onderwijs stappen zetten. In het basisonderwijs zouden bijvoorbeeld alle kinderen in aanraking moeten komen met techniek. En ook de gouden handjes die een mbo-opleiding hebben afgerond zijn hard nodig. Een numerus fixus bij de Technische Universiteiten moet voorkomen worden. Om oplossingen te vinden voor het tekort aan talent, trekt FME in de industriecoalitie samen op met Uneto, KMU en Bouwend NL.
Innovatie
Voor FME is het niet de vraag óf we de uitdagingen van morgen aankunnen, maar wie de uitdagingen van morgen gaat oplossen. Die kaarten worden nu geschud: welk land biedt het beste economisch beleid om bedrijven (of liever nog: ecosystemen van samenwerkende bedrijven en kennisinstellingen) aan te trekken en te behouden. Het beste recept voor de verdienkracht van morgen is een combinatie van gerichte investeringen in innovatie en vernieuwing én een sterk industriebeleid.
Internationaal
Een wereldmarkt met steeds minder grenzen biedt mogelijkheden voor bedrijven. Maar een open en eerlijke wereldhandel komt pas in de buurt als handelsbarrières worden aangepakt en de spelregels voor bedrijven in elk land hetzelfde zijn. FME pleit daarom voor nauwe Europese samenwerking en degelijke en moderne vrijhandelsverdragen met landen buiten de EU.