Terechte impuls cybersecurity | Bredere digitaliseringsambitie nodig

Digitalisering wordt steeds belangrijker voor de technologische industrie. Het nieuwe kabinet investeert in cybersecurity, maar moet meer leiderschap op digitalisering nemen.

We zijn tevreden over

  • Een structurele investering van 95 miljoen euro voor cybersecurity.
  • Er wordt een ambitieuze cybersecurity-agenda opgesteld.
  • De aandacht voor veilige Internet of Things. De impact van cyberdreigingen in de fysieke wereld vragen om veilige softwareontwikkeling. 

Meer aandacht zou er moeten zijn voor

  1. De Nederlandse ambitie op het gebied van digitalisering en de kans voor Nederland om gidsland te zijn in het toepassen van nieuwe technologieën.
  2. Een ministerieel topteam digitalisering met een hoge functionaris om cybersecurity vraagstukken rijksbreed aan te pakken. Digitale dreigingen en kansen vragen naast een geldelijke investering ook daadkracht om samen te werken.

We weten niet wat de consequenties zijn van

  • Goed dat er aandacht komt voor modernisering van wet- en regelgeving om beter in te spelen op technologische veranderingen. Als concreet voorbeeld wordt gesteld dat er rekening wordt gehouden met zelfrijdende auto’s. Laat overheid en bedrijfsleven in uitwerking hiervan samen optrekken. 
  • Meer duidelijkheid over softwareaansprakelijkheid. Door digitale ketens zijn we meer dan ooit met elkaar verbonden. Duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden zijn nodig om software veilig te kunnen ontwikkelen en houden.

liggend_DIGITAAL.jpg

Digitalisering wordt steeds belangrijker voor de technologische industrie. FME vindt het een gemis dat er in het regeerakkoord geen digitale ambitie wordt neergelegd. Nederland kan economische kansen verzilveren door de kennis die wij opdoen in het toepassen van nieuwe technologieën naar het buitenland te exporteren. Dit vraagt wel om ambitieus regeringsbeleid rondom fieldlabs, het schrappen van beperkende wet- en regelgeving en betere toepassing van nieuwe technologieën als blockchain, robotica en 3D printing.

Nederland kan economische kansen verzilveren door de kennis die wij opdoen in het toepassen van nieuwe technologieën naar het buitenland te exporteren.

Digitalisering is een kans, maar maakt ons ook kwetsbaar door cybercriminaliteit, economische spionage en digitale sabotage. Het is goed dat hier in het regeerakkoord structureel 95 miljoen voor wordt vrijgemaakt. Zo wordt er een ambitieuze cybersecurity-agenda opgesteld. met onder meer standaarden voor Internet-of things-apparaten, het stimuleren van bedrijven om veiliger software te maken via softwareaansprakelijkheid, het versterken van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) als aanspreekpunt van een gespecialiseerd team van ICT-professionals van alle sectoren, het stimuleren van cybersecurityonderzoek en het verbeteren van voorlichtingscampagnes op het gebied van het nemen van preventieve maatregelen. Ook vindt FME het positief dat een deel van het budget voor cybersecurity naar diverse  vakdepartementen gaat waarmee een rijksbrede aanpak wordt gestimuleerd.