Internationaal ondernemen verdient meer aandacht

Rutte III zet in op diplomatie, financiering, verbetering van het vestigingsklimaat en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Onduidelijk zijn nog de plannen voor het professionaliseren van handelsbevordering, het vergroten van de bijdrage van bedrijven aan ontwikkelingssamenwerking en het bevorderen van vrijhandel.

We zijn tevreden over

  • De structurele versterking van het diplomatieke netwerk in het buitenland en het extra geld, oplopend tot 40 miljoen euro structureel
  • De oprichting van de financierings- en ontwikkelingsinstelling InvestNL
  • De verbetering van het Nederlandse vestigingsklimaat via fiscale maatregelen
  • Voortzetting van de IMVO-convenanten

Meer aandacht zou er moeten zijn voor

  1. Het versterken van handelsbevordering voor de Nederlandse industrie en het aanpakken van knelpunten bij export
  2. We missen aandacht voor de veel grotere rol die de Nederlandse industrie kan spelen voor ontwikkelingslanden
  3. Nederlandse industriebelangen en gelijk speelveld als inzet bij het aangaan van handelsakkoorden
  4. In het kader van de Brexit-onderhandelingen zal Nederland zich blijvend inzetten op samenwerking met de 27 EU-landen. Het is belangrijk dat er aandacht is voor alle  sectoren die geraakt worden door de Brexit. 

liggend_INTERNATIONAAL_1.jpg

Aandacht voor handel in het akkoord is erop gericht innovatieve oplossingen en bedrijven de weg naar de wereld te laten vinden. De inzet op eerlijke vrijhandel, exportbevordering en handelsverdragen worden genoemd, maar het is nog onduidelijk hoe dit verder wordt uitgewerkt. FME is blij met investeringen van het nieuwe kabinet in het postennetwerk en voortzetting van de oprichting van InvestNL. Ook verlaging van de vennootschapsbelasting en afschaffing van de dividendbelasting voor een gunstiger vestigingsklimaat zijn positief. FME verwelkomt verder voortzetting van de convenanten-aanpak voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, die de voorkeur heeft boven dwingende wetgeving.

Hoewel FME deze maatregelen steunt, hopen we dat handel in de uitwerking van de plannen de aandacht krijgt die het nodig heeft. Onze internationale concurrentiepositie is niet vanzelfsprekend. Professionalisering van de handelsbevordering en de verbinding tussen hulp- en handel agenda’s zijn belangrijke aandachtspunten.

Verder is de inzet van het nieuwe kabinet ten aanzien van handelsakkoorden, de Brexit en bescherming tegen buitenlandse overnames erg nauw geformuleerd. Handelsakkoorden zijn bedoeld voor meer dan handhaving van Europese standaarden en het openstellen van de Europese markt voor ontwikkelingslanden.