Meer geld voor veiligheid en cybersecurity

Het nieuwe kabinet trekt extra geld uit voor veiligheid. Zowel defensie als politie krijgen extra budget. Ook wordt er geïnvesteerd in cybersecurity.

We zijn tevreden over

  • Het kabinet investeert 1,5 miljard structureel in defensie, een goede eerste stap.
  • Er komt structureel 95 miljoen beschikbaar voor cybersecurity.
  • Cybercapaciteit en technologie wordt bij alle krijgsmachtonderdelen fors uitgebreid.
  • De overheid gaat als launching customer innovatie aanjagen.

Meer aandacht zou er moeten zijn voor

  1. Om de krijgsmacht toekomstbestendig te maken zijn meer investeringen nodig.

We weten niet wat de consequentie is van

  • Het is nog onduidelijk hoeveel geld er beschikbaar komt voor innovatie, nationale samenwerkingsprojecten en experimenteerruimtes bij defensie.

liggend__VEILIGHEID.jpg

Het nieuwe kabinet trekt extra geld uit voor defensie. Dit is van groot belang voor onze veiligheid en welvaart. Stabiliteit in binnen- en buitenland is ook voor Nederland als exportland essentieel. Daarom heeft FME zich ook sterk gemaakt voor een substantiële verhoging van het defensiebudget. De 1,5 miljard die het kabinet nu uittrekt is een goede eerste stap voor de noodzakelijke versterking van onze krijgsmacht.

Veiligheid is in toenemende mate ook digitale veiligheid.

Een sterke krijgsmacht is een innovatieve krijgsmacht. De technologische industrie levert daaraan al een belangrijke bijdrage, maar deze samenwerking kan nog verder versterkt worden. FME is daarom blij dat het nieuwe kabinet benadrukt dat de overheid als launching customer,  bijvoorbeeld vanuit Defensie, innovatie gaat aanjagen door meer gebruik te maken van de Small Business Innovation Research regeling (SBIR).

Veiligheid is in toenemende mate ook digitale veiligheid. Zowel de krijgsmacht, de politie als de technologische industrie hebben dagelijks te maken met digitale bedreigingen. Dit moeten we niet alleen, maar samen aanpakken. FME heeft daarom een speerpunt gemaakt van cybersecurity. Het nieuwe kabinet trekt hiervoor 95 miljoen uit en gaat een ambitieuze cybersecurity-agenda opstellen. Ook wordt er geïnvesteerd in een forse uitbreiding van cybercapaciteit en technologie bij alle krijgsmachtonderdelen en versterkt defensie zijn rol in de digitale beveiliging en bewaking van Nederland. Dit is niet alleen noodzakelijk maar biedt ook kansen voor samenwerking met de technologische industrie.