Betere zorg door slimme technologie

Het nieuwe kabinet gaat voor goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment en zet in op digitaal ondersteunde zorg en de bevorderingen van innovatieve werkwijzen (e-health).

We zijn tevreden over

  • Voor meer zorg en aandacht voor de mens, zet het kabinet in op innovatie. Deze kabinetsperiode is hiervoor 40 miljoen euro beschikbaar, daarna 5 miljoen per jaar.
  • De regering wil focussen op de uitkomst van de zorg in plaats van omzet.
  • Het kabinet investeert 2 miljard euro in de ouderenzorg.

Meer aandacht zou er moeten zijn voor

  1. Het Zorginstituut bevordert dat de gezamenlijke beslissing van patiënt en zorgverleners over de behandeling een plek krijgt in medische richtlijnen. Het is van groot belang dat de zorginnovators uit de technologische industrie betrokken worden bij deze beslissing.
  2. Een Nationale Agenda Zorgtechnologie is cruciaal om de ambities van het nieuwe kabinet te realiseren en de beste zorg mogelijk te maken. Meer aandacht voor de positie van de zorginnovators uit de technologische industrie is noodzakelijk.
  3. Voor goede zorg is nog meer aandacht voor een snellere implementatie van innovaties en de-implementatie van ineffectieve behandelingen noodzakelijk. 
  4. Het kabinet gaat het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging geldt ook voor medische hulpmiddelen. Onduidelijk welke gevolgen deze verhoging zal hebben voor de beschikbaarheid van de beste zorg.

We weten niet wat de consequentie is van

  • Het kabinet geeft aan maatregelen te nemen om de kosten van genees- en hulpmiddelen te beheersen. De maatregelen moeten leiden tot een besparing van ruim 460 miljoen euro per jaar. Onduidelijk is hoe deze kostenbeheersing wordt vormgegeven.

liggend_person-female-care-profession-medicine-healthy-917219-pxhere.com_.jpg

De zorg in Nederland behoort tot de beste van Europa. De inzet van moderne, slimme technologie biedt perspectief op nog meer betrouwbaarheid en persoonlijke aandacht. Zo wordt de zorg nog mensgerichter, beter én leuker om in te werken. Nieuwe hervormingen zijn volgens het nieuwe kabinet niet nodig, wel verbeteringen, waarbij het centrale uitgangspunt goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment is. Een goede positie van de zorginnovators uit de technologie is hier van cruciaal belang.

Om de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel optimaal te benutten voor aandacht voor mensen, wil het nieuwe kabinet digitaal ondersteunde zorg gericht inzetten en de verspreiding van innovatieve werkwijzen (e-health) bevorderen. Deze kabinetsperiode is hiervoor 40 miljoen euro beschikbaar, daarna 5 miljoen per jaar.

In het regeerakkoord is er naast de investeringen in de zorg ook aandacht voor de betaalbaarheid, met name gericht op de beheersing van de kosten van genees- en hulpmiddelen. De uitkomst van zorg in plaats van de omzet is daarbij een belangrijk criterium. De maatregelen van het nieuwe kabinet moeten leiden tot een besparing van ruim 460 miljoen euro per jaar.

Om de kansen voor betere zorg door de inzet van zorgtechnologie te benutten roept FME het nieuwe kabinet op om tot een Nationale Agenda Zorgtechnologie te komen rondom concrete thema’s, zoals meer aandacht voor de rol die technologie kan spelen bij het verbeteren van de zorg, het stimuleren van publiek-private partnerships met de technologische zorginnovators, meer ruimte voor innovaties in de zorg en structurele aandacht voor cruciale randvoorwaarden, zoals privacy en (technisch) onderwijs.