Richtlijn industriële emissies (RIE)

De Europese Richtlijn industriële emissies (RIE) is de optelsom van een aantal, voorheen afzonderlijke, Europese Richtlijnen. Voor FME-lidbedrijven zijn vooral de voormalige Oplosmiddelenrichtlijn en de voormalige zogeheten IPPC-Richtlijn van belang. Deze zijn overgenomen in de Nederlandse wetgeving, met name in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en in het Activiteitenbesluit.

FME is al heel lang betrokken bij de opstelling van deze EU-regels, bij de uitwerking daarvan (vooral in zogeheten BREF-documenten) en bij de omzetting daarvan naar de Nederlandse wetgeving.

Exclusief voor FME-leden