Regelgeving, Normalisatie en Certificering

Regelgeving, normalisatie en certificatie (RNC) zijn essentieel voor het maken en het vermarkten van producten en spelen een belangrijke rol als startpunt en voor het marktsucces van innovaties. Smart Industry vereist een grotere interoperabiliteit en dus ook het maken van afspraken en standaarden.

Lees het laaste nieuws over RNC

Voor én met FME-leden

FME streeft naar kennis en nauwe betrokkenheid van leden bij de ontwikkeling van regelgeving, normalisatie en certificatie. FME participeert daarom in nationale en internationale beleidsgremia en technische groepen om voor én met jou sturing te geven aan regelgeving, normalisatie en certificatie en om kennis op te doen te delen. Met  twee ledengroepen wordt dit beleid actief afgestemd en voorbereid.

Actuele ontwikkelingen

Speciaal voor de FME-leden geven we je op drie pagina's informatie over de vakgebieden machinebouw, elektrotechniek en Europese productregelgeving. Ben je actief in de machinesector of verbonden aan de electrotechniek dan vind je hier een platform om actuele ontwikkelingen te volgen en desgewenst interactief te participeren.