Smart Industry brengt mkb honderdduizenden nieuwe banen

Webboek Ineke Dezentjé Hamming en Willem Vermeend

De verdere opmars van digitalisering en nieuwe technologie zal de komende tien jaar de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Nederland bepalen. De combinatie van het internet met nieuwe technologie – 3D-printen, het Internet of Things, Big Data en robottechnologie – leidt in ons land tot een nieuwe innovatieve industrie: Smart Industry.

Deze slimme industrie gaat zorgen voor honderdduizenden nieuwe banen in het mkb. Dat is een van de conclusies van de schrijvers Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (voorzitter FME en voorzitter Team Smart Industry) en econoom Willem Vermeend (internetondernemer) in hun webboek ‘Smart Industry, Eat or be (B)eaten’. Zij willen met dit boek ondernemers inspireren om aan de slag te gaan met Smart Industry.

Het boek met de ondertitel ‘De nieuwe groeimotor en banenmachine van Nederland’ is geen klassiek boek, maar een zogenoemd smart websiteboek. Het is voor iedereen gratis toegankelijk op smartindustry. In deze interactieve publicatie wordt aangegeven dat in de komende jaren door nauwe samenwerking tussen de industrie en de ict-sector een nieuwe innovatieve industriële sector zal ontstaan. In het webboek wordt duidelijk gemaakt dat Nederland volop moet investeren in robots en in Europa voorop moet lopen.

Banner_EAT.jpg
De opvatting dat door de inzet van robots werkgelegenheid verloren gaat, wordt door de auteurs tegengesproken. Vermeend en Dezentjé leggen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit dat investeringen in robots in ons land per saldo juist extra banen opleveren, mede doordat werk dat in het verleden naar lagelonenlanden is verplaatst door robottechnologie weer renderend in ons land kan plaatsvinden. Smart Industry zal, vooral in het mkb tot vele honderdduizenden nieuwe banen leiden. Om die banen te kunnen bezetten, moet volgens Dezentjé en Vermeend nu al op alle niveaus in ons onderwijs op deze ontwikkeling worden ingespeeld; in de lesprogramma’s is meer aandacht nodig voor ondernemerschap en voor nieuwe technologie. Steeds meer jongeren die hun studie hebben afgerond zullen werk vinden in de Smart Industry en dat geldt ook voor mensen die nu werkzaam zijn in krimpende bedrijfssectoren; door om- en bijscholing kunnen ze in een smart baan aan de slag.

In opdracht van minister van Economische Zaken Henk Kamp stelde Ineke Dezentjé de Actieagenda Smart Industry op. Eind 2014 overhandigde ze deze aan de minister. De minister heeft Dezentjé vervolgens gevraagd om samen met een stuurgroep en met advies van een forum uitvoering te geven aan de Actieagenda. Willem Vermeend is als lid van het forum nauw betrokken bij de uitwerking.

Dit boek past in die Actieagenda en bij het versterken van de goede uitgangspositie van Nederland met betrekking tot Smart Industry, zodat we internationaal onze kansen kunnen verzilveren.

Het webboek is een initiatief van FME in samenwerking met het Team Smart Industry. In dat team zijn naast FME de volgende organisaties vertegenwoordigd: het Ministerie van Economische Zaken, TNO, VNO-NCW, de Kamer van Koophandel en Nederland ICT.