Sociale zekerheid

Werkgevers hebben in de dagelijkse praktijk met veel aspecten van sociale zekerheid te maken: van arbeidsongeschiktheid en re-integratie (Wet WIA, Ziektewet) tot de WW. De wet- en regelgeving is complex, en een verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Veel aspecten van sociale zekerheid zijn ook verder uitgewerkt in cao’s.

Lidbedrijven kunnen bij FME terecht voor advies en vragen over:

  • Arbeidsongeschiktheid
  • Werkloosheid
  • Re-integratie
  • Premies sociale verzekeringen