Sport en Infrastructuur

Het Nederlandse bedrijfsleven is in toenemende mate betrokken bij opdrachten en investeringen die gerelateerd zijn aan de organisatie van grote sportevenementen in het buitenland. Olympische Spelen en grote voetbaltoernooien (EK en WK) bieden voor bedrijven in de technologische industrie volop kansen op het gebied van publieke infrastructuur, private bouwnijverheid en diensten gerelateerd aan grote sportevenementen.

Nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en sportorganisaties kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland. Het komt bovendien de positionering en verdere ontwikkeling van Nederlandse sport(-evenementen) ten goede.

Grote sportevenementen zijn een katalysator voor het verkrijgen van concrete opdrachten voor bedrijven. Indirect zijn zulke projecten goede ‘showcases’ voor Nederlandse bedrijven. 

FME-exportplatform

FME heeft samen met vertegenwoordigers van sport en overheid de krachten gebundeld om te komen tot een programmatische aanpak voor activiteiten in het kader van grote sportevenementen. Dit wordt gedaan door het FME-exportplatform Dutch Sports Infrastructure. 

Dutch Sports Infrastructure Guide

Elke twee jaar maakt FME een Dutch Sports Infrastructure Guide. Deze bevat een overzicht van profielen van de belangrijkste Nederlandse toeleveranciers voor grote sportevenementen. Aan de hand van best practices worden succesverhalen gedeeld. Deze guide wordt gebruikt om de Nederlandse sector in het buitenland te promoten en wordt verspreid op ambassades en meegenomen op internationale missies en naar beurzen.