De Nederlandse economie schreeuwt om goed gekwalificeerd personeel. We hebben minimaal 120.000 geschoolde medewerkers extra nodig in 2030 voor de technologische industrie. Te weinig instroom verzwakt de concurrentiekracht van Nederland. FME wil de komende jaren zoveel mogelijk leerlingen enthousiasmeren voor het technisch onderwijs. Het is essentieel dat elke geïnteresseerde leerling vervolgens ook een studie naar keuze kan volgen, ongeacht het onderwijsniveau. Huidige barrières, en met name de huidige numeri fixi, moeten daarvoor worden weggenomen.

De technische universiteiten en de technologische industrie, vertegenwoordigd door respectievelijk de 4TU Federatie en FME, werken gezamenlijk aan het oplossen van de knelpunten die (zijn) ontstaan bij het vergroten van de instroom in technische studies en stimuleren dat meer studenten na afronding van hun studie kiezen voor een carrière in de technologische industrie. In het 4TU Pact zijn de volgende afspraken gemaakt:

  1. Gezamenlijk oproep aan politiek: extra middelen zijn nodig, oplopend tot 450 mln per jaar in 2020
  2. Docenten uit bedrijfsleven worden beschikbaar gesteld voor de universiteiten
  3. Facility sharing: bedrijven uit de technologische industrie stellen ruimtes beschikbaar aan de universiteiten.

Wat willen we bereiken?

Om de instroom te bevorderen, vraagt FME om de numeri fixi voor technische opleidingen los te laten. Het is aan de overheid om de benodigde middelen te verschaffen, vanuit het besef dat dit een absolute prioriteit is als we de banen van vandaag en morgen willen kunnen invullen.

download

Afschaffing numeri fixi

FME wil de komende jaren zoveel mogelijk leerlingen enthousiasmeren voor het technisch onderwijs. Het is essentieel dat elke geïnteresseerde leerling vervolgens ook een studie naar keuze kan volgen, ongeacht het onderwijsniveau. Huidige barrières, en met name de huidige numeri fixi, moeten daarvoor geslecht worden.

Download onze Position Paper

 

Infographic onderwijs_1.jpg

 

Downloads en publicaties
13.02.2019FME | Brief AO Toegankelijkheid binnen het Hoger OnderwijsDownloaden
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
17.09.2018FME-visie op onderwijs | De leerling van de toekomst zijn wij allemaalDownloaden
12.09.2018FME | Brief aan vaste commissie OCW - mbo en vmboDownloaden
04.12.2017Brief Industriecoalitie Bouwend Nederland, FME, Koninklijke Metaalunie en UNETO-VNIDownloaden
16.11.2017FME | ING-rapport My Smart Industry Slimmer groeien, sneller groeienDownloaden
08.05.2017Pact | 4TU Federatie en FME maken samen ruim baan voor instroom technische studiesDownloaden
30.03.2017FME, UNETO-VNI, Koninklijke Metaalunie en Bouwend Nederland | Modern industriebeleid: voorsprong met technologieDownloaden
Meer weten?
Daphne RijkBeleidsadviseur