Werkgevers moeten voor 2026 100.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen én onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Dit is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Onderdeel van die wet is het invoeren van een quotumregeling als bedrijven niet genoeg extra banen hebben gerealiseerd. FME is tegen een wettelijke quotering.

Als uit de jaarlijkse meting blijkt dat werkgevers (in de markt en overheidssector gezamenlijk) landelijk niet genoeg extra banen hebben gerealiseerd dan kan het kabinet besluiten de quotumregeling te activeren. Dit betekent dat individuele bedrijven die 25 medewerkers of meer in dienst hebben na invoering van quotering een boete van € 5.000,- ontvangen per niet gecreëerde arbeidsplaats. 

Vanaf december 2015 meet het UWV jaarlijks de aanwas van deze extra banen. En er is goed nieuws: werkgevers lopen nog steeds voor op de banenafspraak. Voorlopig wordt het quotum dus nog niet geactiveerd. FME is het eens met de opvatting dat iedereen die kán werken ook móet werken, maar vindt een wettelijke quotering niet de juiste oplossing. Niet iedereen is in elk bedrijf op zijn plek en niet ieder bedrijf is in staat zinvol werk aan te bieden.

Wat willen we bereiken?

  1. Geen wettelijke quotering
  2. Maatwerk leveren bij het plaatsen van mensen uit de doelgroep van de banenafspraak
  3. Maak het simpeler voor werkgevers om iemand uit de doelgroep aan te nemen

FME Participatiescan

De Quotumwet kan verstrekkende consequenties hebben voor jouw organisatie. In een paar stappen heb je meer zicht op de impact voor jouw organisatie. Deze scan is exclusief voor FME-leden.

Doe de FME Participatiescan

Downloads en publicaties
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
Meer weten?
Niek HinsenveldBeleidsadviseur