FME vindt dat de drempels voor werkgeverschap als gevolg van doorgeschoten kosten en risico’s bij arbeidsongeschiktheid te hoog zijn geworden. Hierdoor is het niet aantrekkelijk om personeel aan te nemen. Als gevolg van het Sociaal Akkoord zijn er aanpassingen in het arbeidsmarktbeleid doorgevoerd die in de praktijk geen verbetering blijken te zijn.

Er is onvoldoende oog voor de neveneffecten en de doorwerking van het beleid in de praktijk en een integrale aanpak ontbreekt. De kosten en risico’s vanuit werkgeverschap zijn te hoog en uit balans.

Bij ziekte zijn werkgevers potentieel 12 jaar financieel verantwoordelijk voor arbeidsongeschikt personeel (twee jaar loondoorbetaling en twee jaar re-integratie verplichting plus tien jaar WGA). Daarnaast is de werkgever bij ontslag na twee jaar ziekte ook verantwoordelijk voor de transitievergoeding (maximaal € 75.000). Als gevolg van die hoge kosten en risico’s bij arbeidsongeschiktheid is er een rem op werkgeverschap ontstaan die beperkt dient te worden.

Wat willen we bereiken?

  1. Afschaffen van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte.
  2. Aanpakken excessen Wet Modernisering Ziektewet: de financiële verplichtingen voor werkgevers moeten in evenwicht met het arbeidsverleden van de werknemer worden gebracht.
  3. Halveren WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten/WIA), duur tot maximaal vijf jaar.
  4. Verbreding van inzetbaarheid no-riskpolis naar mensen met benutbare mogelijkheden in het eerste ziektewetjaar.
Downloads en publicaties
23.11.2017FME | Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018Downloaden
23.11.2016FME | Brief vaste commissie SWZ Downloaden
10.10.2016Brief minister Asscher | Aanpassing Wet werk en zekerheid Downloaden
20.04.2016Industrieagenda 2016-2018: Verdienkracht & VooruitgangDownloaden
16.09.2015Factsheet Wet Werk en ZekerheidDownloaden
Meer weten?
Hans HoogendoornBeleidsadviseur Sociale zekerheid