FME vindt dat de drempels voor werkgeverschap als gevolg van doorgeschoten kosten en risico’s bij arbeidsongeschiktheid te hoog zijn geworden. Hierdoor is het niet aantrekkelijk om personeel aan te nemen. Er is onvoldoende oog voor de neveneffecten en de doorwerking van het beleid in de praktijk en een integrale aanpak ontbreekt. De kosten en risico’s vanuit werkgeverschap zijn te hoog en uit balans.

Bij ziekte zijn werkgevers maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor arbeidsongeschikt personeel (twee jaar loondoorbetaling inclusief re-integratieplicht plus tien jaar WGA). Daarnaast is de werkgever bij ontslag na twee jaar ziekte ook verplicht een transitievergoeding te betalen (maximaal € 81.000 in 2019).

Vanaf 1 juli 2020 wordt de transitievergoeding door het UWV aan werkgevers terugbetaald. Deze regeling wordt echter collectief door werkgevers door een opslag op de Aof-premie gefinancierd.

Als gevolg van die hoge kosten en risico’s bij arbeidsongeschiktheid is er een rem op werkgeverschap ontstaan die beperkt dient te worden.

Wat willen we bereiken?

  1. Afschaffen van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte.
  2. De financiële verplichtingen voor werkgevers bij ziekte moeten in evenwicht met het arbeidsverleden van de werknemer worden gebracht.
Downloads en publicaties
18.02.2019Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekteDownloaden
18.02.2019Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemersDownloaden
18.02.2019Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)Downloaden
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
23.11.2017FME | Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018Downloaden
16.09.2015Factsheet Wet Werk en ZekerheidDownloaden
Meer weten?
Hans HoogendoornBeleidsadviseur