Om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren is cybersecurity een cruciale randvoorwaarde. Helaas vormen cyberincidenten en economische spionage ook een concrete dreiging voor de maatschappij en voor het innovatie- en verdienvermogen van de Nederlandse economie. Dit geldt voor alle bedrijven binnen de technische industrie met de focus op digitalisering van de Operation Technology (OT) omgeving. Nederland moet zichzelf positioneren als een ‘safe place to do business’. FME wil daarom de technische industrie meer cyberweerbaar maken.

De toepassing van technologieën zoals Big Data, Internet of Things en Artificial Intelligence transformeren onze maakindustrie radicaal. Dit verdient de komende jaren topprioriteit met cybersecurity als randvoorwaarde. Bedrijven in de technische industrie zijn vaak een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen en daarom is het belangrijk dat bedrijven cyberweerbaar worden.

Gezamenlijk zijn de overheid en het bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk om veilig en betrouwbaar zaken te doen. De totstandkoming van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, De Nederlandse Cybersecurity Agenda en de structurele investering van 95 miljoen euro in cyberveiligheid is een stap voorwaarts, maar we mogen de aandacht niet verslappen. FME is daarom actief in Den Haag en Brussel om deze sense of urgency blijven te benadrukken.

Wat willen we bereiken?

  1. Zorg ervoor dat een deel van de 95 miljoen euro bij de bedrijven terechtkomt. Dit moet in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven opgepakt worden. Investeer bovendien in private initiatieven die de cyberveiligheid van Nederland verbeteren.
  2. Meer aandacht voor cybersecurity bij het mkb, de banenmotor van Nederland.
  3. Numerus fixus voor cybersecurityopleidingen is een slechte ontwikkeling. Investeer in het vergroten van de capaciteit en het verbeteren van Nederlandse cybersecurityopleidingen.
  4. Investeer een deel van financiële middelen in het opschalen van bestaande (regionale) initiatieven zoals het Digital Trust Center netwerk, het opzetten van een ISAC voor de technologische industrie en aansluiting bij het Nationaal Detectie Netwerk.
  5. FME pleit voor een Europese aanpak voor een veilige hard- en software in IoT met een actieve rol voor het Nederlandse bedrijfsleven.
  6. Stel een nationale strategie op voor het kwantumcomputing veiligheidsvraagstuk en investeer in onderzoek naar technieken voor encryptie en postkwantumencryptie.
  7. Meer bewustzijn voor de impact van cybercriminaliteit en economische spionage binnen het Nederlands bedrijfsleven. 

Lees ook

Downloads en publicaties
11.03.2020Brief aan vaste commissie EZK over digitaliseringDownloaden
05.02.2019CSR Adviesbrief inzake opheffing 'Numeri Fixi'Downloaden
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
02.11.2018FME | Begroting Justitie en Veiligheid 2019Downloaden
23.11.2017FME | Begroting Justitie en Veiligheid 2018Downloaden
Meer weten?
Stijn BouwhuisBelangenbehartiger digitalisering