De Nederlandse samenleving, de overheid en het bedrijfsleven zitten midden in de digitale transitie. Mensen communiceren digitaal met de overheid, bestellen steeds meer online en ook het bedrijfsleven wordt steeds meer data gedreven. Het is goed om te zien dat Nederland digitaal 'wakker' is geworden, maar het is nu volgens FME wel tijd om versneld stappen te zetten.
Nederland is digitaal wakker, maar moet nu versnellen

We hebben geen minuut te verliezen in de mondiale digitale transitie. Op een aantal terreinen worden goede stappen gezet:

  • We moeten gezamenlijk verder bouwen aan de digitale toekomst van Nederland ten behoeve van de samenleving, economie en concurrentiepositie. FME is blij om te zien dat de NDS 2.0 voortgang boekt met verschillende technologieën zoals AI, Blockchain en Data.
  • De aanpak van de Smart Industry Fieldlabs is succesvol en de meer dan veertig fieldlabs zijn best practices hoe wij in Nederland innoveren, kennis verspreiden en samenwerken. Goed te zien dat deze aanpak wordt overgenomen door andere sectoren. Er is volop ruimte voor ondernemers om te innoveren en experimenteren met digitale technologie. Positief is ook om te zien dat het Smart Industry Programma zich blijft verbreden en verdiepen door de inzet van de overheid, bedrijven en kennisinstellingen. We maken zo van Nederland een proeftuin.
  • We vinden het belangrijk dat er veel aandacht is voor het mkb en dat door middel van Driven by Data en MKB Werkplaatsen de digitalisering wordt versneld. FME is hier voorstander van.
  • FME is tevreden dat de overheid adequaat wil omgaan met een veilige implementatie van 5G om de digitale connectiviteit te verbeteren met als doel het versterken van onze concurrentiepositie.

Toch ontbreekt volgens FME snelheid en daadkracht om de digitale transitie versneld te ondersteunen. Beide zijn noodzakelijk als we mondiaal een digitale koploper willen zijn. 

Wat willen we bereiken?

  1. Het is een gemiste kans dat de overheid in de Voorjaarsnota niet meer investeringen in Artificial Intelligence heeft opgenomen. De tijd dringt en helaas is dit een signaal dat een sense of urgency nog steeds ontbreekt bij de overheid. FME blijft inzetten op het vergroten van de digitale awareness. 
  2. De technische industrie steekt de hand uit om samen met de overheid en het onderwijs te werken aan digitale vaardigheden in het onderwijs. Geen uitstel meer om digitale vaardigheden op te nemen in het onderwijs curriculum, daarvoor is de noodzaak eenvoudigweg te groot. FME denkt graag mee hoe de technische industrie hierbij kan helpen.
  3. De technische industrie stelt hybride docenten beschikbaar voor technische opleidingen om zo de technische talenten van de toekomst op te leiden. Of om mensen juist om te scholen. De overheid moet hierin de landelijke regie pakken en sneller acteren.
  4. Europa ondergaat een digitale transformatie en FME vindt het logisch dat daarbij naar samenwerking wordt gezocht, bijvoorbeeld met Duitsland. Door intensieve bilaterale samenwerking op het gebied van Smart Industry/Industrie 4.0 wordt Nederland de nummer 1 innovatie- en technologiepartner van Duitsland en versterken we de internationale concurrentiekracht van Nederlandse en Duitse bedrijven.
  5. Nederland moet keuzes durven te maken als we de digitale koploper willen zijn en ons daarmee willen onderscheiden ten opzichte van andere landen. De inzet van de overheid is nu te breed. Het missiegedreven innovatiebeleid moet zorgen voor meer focus, want dan kunnen we gezamenlijk ervoor zorgen dat Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal geïntegreerde productienetwerk van Europa heeft.
Downloads en publicaties
26.03.2020FME Position Paper RTG Digitale Toekomst Downloaden
Meer weten?
Stijn BouwhuisBelangenbehartiger digitalisering