Een goed functionerend postennetwerk is cruciaal voor de technologische industrie, die in grote mate internationaal actief is. Om goed te kunnen opereren is het belangrijk dat het netwerk voldoende werelddekking heeft, de diplomaten goed doordrongen zijn van het belang van de sector voor de Nederlandse economie en op de hoogte zijn van hun internationaliseringsbehoeften. Daarom zet FME in op uitbreiding van het postennetwerk en een optimale uitwisseling tussen de posten en het bedrijfsleven.

Economische diplomatie speelt een sleutelrol in een sterk export ecosysteem.  Om de economische belangen van de technologische industrie in het buitenland te kunnen behartigen en de sector goed te positioneren is het van wezenlijk belang dat diplomaten goed op de hoogte zijn van de internationale activiteiten van het bedrijfsleven en welke knelpunten ze hierbij tegenkomen. Bovendien is een brede Nederlandse vertegenwoordiging in de wereld met toereikende capaciteit op de posten noodzaak. Gezien de recente geopolitieke ontwikkelingen en het toegenomen belang van veiligheid in de wereld is dit laatste alleen maar belangrijker geworden.

Wat willen we bereiken?

  1. Voor het bedrijfsleven goed toegankelijke en bereikbare posten in elk deel van de wereld.
  2. Goed geïnformeerde diplomaten via betere informatie-uitwisseling, samenwerking en communicatie tussen het bedrijfsleven en de posten.
  3. Pro-actieve diplomaten die op basis van de behoeften van de bedrijven kansen voor de sector herkennen, doorgeven en bedrijven faciliteren bij de verzilvering hiervan.
Downloads en publicaties
11.09.2017FME | Position Paper HandelsbevorderingDownloaden
Meer weten?
Monique Rijnders-NagleBeleidsadviseur Internationaal Ondernemen