In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt voor een toekomstbestendig energie en klimaatbeleid. Binnen de kaders van het Energieakkoord en de internationale afspraken zet FME in op versnelde toegepaste energiebesparing zowel in de gebouwde omgeving als in de industrie. Duurzame energie maatregelen (zoals zon -en windenergie) alleen zijn niet voldoende en zijn bovendien kostbaar.

Energiebesparing is een goede manier voor CO2-reductie en het realiseren van de klimaatdoeleinden. Daarnaast is het interessant vanwege de potentiële verdienkracht van nieuwe markten en vanwege mogelijkheden voor kostenbesparing door afnemers van energie.

Voor potentiële investeerders bieden investeringen in energiebesparing meer zekerheid dan investeringen in duurzame energie. Voor consumenten betekent energiebesparing op de kortere termijn nadrukkelijk geen verslechtering van de koopkracht en op termijn duidelijke verbetering.

Daarbij in gedachten houdend dat naast energiebesparing (isolatie) ook de kwaliteit van een gezond binnenklimaat van groot belang is.

FME pleit voor:

  1. Renovaties aan gebouwen met aardbeving schade meteen op het zogenaamde BENG (bijna energie neutraal gebouw)-niveau te brengen
  2. Een korting op corporatieheffing als woningcorporaties aantoonbaar energierenovatie realiseren
  3. Een verbetering van de handhaving van het keuringsregime
  4. Betere handhaving van de eisen aan schoolgebouwen
  5. Een concreet stappenplan ter bevordering van de toepassing van beschikbare energiebesparende technieken
Downloads en publicaties
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
20.11.2018FME | Brief AO Energiebesparing / Energieprestatie GebouwenDownloaden
29.10.2018FME | Brief WGO Wonen en RuimteDownloaden
23.11.2017FME | Begroting Binnenlandse Zaken 2018Downloaden
27.10.2016FME | Brief Commissie Wonen & Rijksdienst Energiebesparing gebouwde omgeving | 11.05.2016Downloaden
27.10.2016FME | Brief vaste commissie Wonen - begroting Wonen en Rijksdienst 2017 | 26.09.2016Downloaden
Meer weten?
Rik van BerkelClustermanager Gebouwde Omgeving