Binnen de kaders van het Klimaatakkoord en de internationale afspraken zet FME in op versnelde toegepaste energiebesparing zowel in de gebouwde omgeving als in de industrie. Duurzame energie maatregelen (zoals zon -en windenergie) alleen zijn niet voldoende en zijn bovendien kostbaar.

Energiebesparing is een goede manier voor CO2-reductie en het realiseren van de klimaatdoeleinden. Daarnaast is het interessant vanwege de potentiële verdienkracht van nieuwe markten en de mogelijkheden voor kostenbesparing door afnemers van energie.

Voor potentiële investeerders bieden investeringen in energiebesparing meer zekerheid dan investeringen in duurzame energie. Voor consumenten betekent energiebesparing op de kortere termijn nadrukkelijk geen verslechtering van de koopkracht en op termijn duidelijke verbetering.

Daarbij in gedachten houdend dat naast energiebesparing ook de kwaliteit van een gezond binnenklimaat van groot belang is.

Wat willen we bereiken?

  1. Actieve handhaving Wet Milieubeheer | Naleving verplichte inzet energiebesparende technieken met een maximale terugverdientijd van minder dan vijf jaar Daarbij moeten omgevingsdiensten over kwalitatief en kwantitatief personeel te beschikken om zodoende effectief te kunnen handhaven.
  2. De ontwikkeling van financiële instrumenten, zoals een verlaagd btw-tarief, die kunnen worden ingezet om consumenten te prikkelen tot aanschaf van energiebesparende technieken.
  3. Een actieplan LED-verlichting Overheid waarin staat vastgelegd hoe Rijksvastgoed, maatschappelijk vastgoed en openbare verlichting in 2020 volledig gebruikmaakt van LED-verlichting.
Downloads en publicaties
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
20.11.2018FME | Brief AO Energiebesparing / Energieprestatie GebouwenDownloaden
29.10.2018FME | Brief WGO Wonen en RuimteDownloaden
23.11.2017FME | Begroting Binnenlandse Zaken 2018Downloaden
Meer weten?
Rik van BerkelClustermanager Gebouwde Omgeving