De energietransitie naar een schoon, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem is één van de grote maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat. Volgens FME kan en moet de energietransitie samengaan met een economische transitie. Een ambitieus industriebeleid en een ambitieus energiebeleid gaan hand in hand.

Overheid en industrie hebben elkaar nodig om innovatieve wegen in te slaan om de klimaatdoelen te bereiken én de verdienkracht van de Nederlandse economie te versterken. Voor de uitdaging van de energietransitie heeft de technologische industrie nu al belangrijke oplossingen in huis. Meer dan 400 FME leden leveren technologie voor de wereldwijde exploratie, productie, transmissie, distributie, conversie en efficiënte toepassing van energie.

De energietransitie vraagt om een solide en uitnodigend investeringsklimaat. Een gelijk speelveld is daarbij key. Energiebeleid moet te allen tijde in (tenminste) de Europese context ontwikkeld en uitgevoerd worden, met versterkte aandacht voor de concurrentiekracht van de internationaal opererende industrie. Daarbij moet de vrije marktwerking centraal staan: geen langjarige, complexe subsidiesystemen en geen kostenverhogende capaciteitsmechanismen, maar markt gedreven instrumenten zodat gebruikers én producenten de juiste prikkels krijgen om hun gebruiks- en investeringsgedrag te optimaliseren.

Wat willen we bereiken?

FME vraagt bijzondere aandacht voor zes thema’s die naar de mening van de technologische industrie in het toekomstbeeld van de energietransitie centraal moeten staan:

  1. Energiebesparing in de bebouwde omgeving: hoger tempo, hogere prestaties
  2. Energiebesparing in de energie intensieve industrie: innovatiefinanciering, (warmte)infrastructuur en CCS
  3. Energiebesparing in de overige industrie: inhalen achterstanden door innovatieve energiebesparing
  4. Verduurzaming van de energiemix met oog voor exportpotentieel
  5. Flexibiliteit binnen het energiesysteem: smart grids en smart energiemanagement
  6. Bevorderen van kennis en R&D: fieldlabs en innovatiegericht inkopen
Downloads en publicaties
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
20.11.2018FME | Brief AO Energie & KlimaatDownloaden
26.10.2018FME | Brief Begroting Economische Zaken en Klimaat 2019Downloaden
07.09.2018FME | Brief aan vaste commissie EZK - AO Energie en KlimaatDownloaden
24.03.2017FME Energievisie 2018 | Zuiniger, duurzamer en slimmerDownloaden
27.10.2016FME | Bijlage FME inbreng Energietransitie: Verduurzaming en verdienkracht gaan hand in handDownloaden
27.10.2016FME | Brief minister Kamp EZ - FME inbreng Energietransitie 2050 | 04.07.2016Downloaden
Meer weten?
Robert van BeekBeleidsadviseur