Op 23 mei 2019 vonden de verkiezingen voor het Europese Parlement plaats. Om de belangen van de Nederlandse technologische industrie te benadrukken, benoemde FME drie speerpunten: meer samenwerken, innovatie moet voorop staan en Europese regelgeving moet slagvaardig en simpel.

Wanneer het met Europa goed gaat, gaat het met Nederland goed en wij zijn daarom gebaat bij een sterke Europese Unie. Maar de wereld verandert snel en brengt uitdagingen met zich mee. Op Europa op de juiste koers te houden, zijn eendracht, economische concurrentie en bestuurlijke slagkracht cruciaal. FME ziet vanuit haar Industrieagenda drie kernmaatregelen voor een sterker Europa:

  1. Niet solo, maar samen | In een wereld die steeds meer verbonden raakt, waarin geopolitieke verhoudingen snel kunnen verschuiven, moet Europa een eenheid vormen om slagvaardig en leidend te zijn. Bijzondere aandachtspunten zijn het waarborgen van onze handelsbelangen, een open wereld economie en het voorkomen van een harde Brexit.
  2. Innovatie voorop | Europa moet zijn innovatieachterstand op de VS, Japan en China snel gaan inlopen. Verdere inspanningen zijn nodig om de internationale concurrentiepositie van Europa zeker te stellen. Het is hierbij essentieel dat de nieuwe EU-begroting gemoderniseerd wordt en dat het budget voor innovatie en R&D wordt verhoogd. Europa moet de digitale interne markt, duurzame oplossingen en Europese fieldlabs bevorderen. Daarnaast moet cybersecurity een prioriteit zijn.
  3. Slagvaardig en simpel | De bureaucratie in de Europese Unie moet verder worden teruggedrongen. Europese regels kunnen simpeler en de besluitvorming kan slagvaardiger. Om betere resultaten te bereiken, moet regelgeving marktrelevant, kostenefficiënt, consistent en voorspelbaar zijn. Subsidiariteit en proportionaliteit moeten de leidende beginselen zijn van elke nieuwe EU-verordening.
download

Europese verkiezingen 2019

Het bestaande, op regels gebaseerde systeem van wereldhandel wordt bedreigd en de eenheid tussen lidstaten staat onder druk door de onbeheersbare migratiestromen en mondiale uitdagingen op het gebied van energie en klimaat. Om Europa op de juiste koers te houden zijn eendracht, economische concurrentiekracht en bestuurlijke slagkracht vereist.

Lees onze position paper
Downloads en publicaties
19.09.2018FME | Analyse Miljoenennota 2019Downloaden
Meer weten?
Marline KesterPublic Affairs Adviseur