De technologische industrie heeft een relatief grote exportfinancieringsbehoefte omdat zij met name in kapitaalgoederen handelen en in grote mate internationaal actief zijn. Bovendien zien zij vaak kansen in (opkomende) markten waar het risicoprofiel hoog ligt en flexibele financieringsvormen nodig zijn. Financiering of verzekering door private partijen is dan niet altijd mogelijk. FME zet zich in voor een goed toegankelijke en internationaal concurrerende exportfinanciering en exportkredietverzekering (EKV) vanuit de overheid die daarom essentieel is voor de export van de technologische industrie.

Wat willen we bereiken?

Exporterende bedrijven in Nederland moeten kunnen concurreren met landen waar het instrumentarium voor exportfinanciering en exportkredietverzekeringen beter geregeld is. Daarom pleit FME voor:

  • Meer afstemming van Nederland in internationaal verband om te werken aan wereldwijd dekkende regels.
  • Een internationaal concurrerend Nederlands instrumentarium, inclusief mogelijkheden:
  1. voor flexibiliteit, maatwerk en vergroting van de ‘risk appetite’ om meer transacties mogelijk te maken;
  2. om de hele waardeketen en grote complexe projecten als geheel te financieren;
  3. voor ongebonden garanties, in combinatie met exportkredietverzekering om ook de financiering van projecten van buitenlandse dochters te dekken;
  4. voor herfinanciering, directe financiering en een rentestabilisatieprogramma.
  • Een slagvaardige en efficiënte Nederlandse financieringsinstelling.
Meer weten?
Monique Rijnders-NagleBeleidsadviseur Internationaal Ondernemen