Digitalisering van de economie heeft extra aandacht nodig. De versnellingsagenda Smart Industry speelt in op de toenemende digitalisering in de industrie. FME pleit er voor vaart te maken met de structurele financiering van deze versnellingsagenda Smart Industry, te beginnen met de financiering van de Fieldlabs, zoals ook in de landen om ons heen gebeurt.

Digitalisering van de economie heeft extra aandacht nodig, concludeert de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTi) in het advies ‘Klaar voor de toekomst?’[2]. De versnellingsagenda Smart Industry speelt in op de toenemende digitalisering in de industrie. Met de Digitale Agenda 2016-2017 geeft het kabinet digitalisering in een aantal sectoren een impuls. De Boston Consulting Group onderstreept in het rapport ‘Digitizing the Netherlands’[3] om ondernemerschap in de technologische sectoren te blijven stimuleren. De Europese Commissie doet de aanbeveling om met het oog op de intensievere toepassing van het Internet-of-Things en geavanceerde productietechnologie grootschalige proefprojecten op te zetten.

Digitalisering van de industrie verdient de komende jaren topprioriteit. Verregaande digitalisering en vernetwerking van producten, machines en mensen en inzet van nieuwe productietechnologie biedt veel kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven in alle sectoren.

De versnellingsagenda Smart Industry heeft hoge ambities om Nederland naar het next level van modern industrieland te brengen. Het versterken en verbinden van R&D en business ontwikkeling, het inzetten op leren zonder onderbreking, het bevorderen van sociale innovatie en het realiseren van een excellent industrieel vestigingsklimaat zijn daarbij cruciaal.

In partnership met het ministerie van Economische Zaken is de Actieagenda Smart Industry ontwikkeld. Het getuigt van visie van deze minister om de krachten van bedrijven, kennisinstellingen en overheid te bundelen om zo de versnellingsagenda om te zetten in concrete acties. Nu al hebben bedrijfsleven en overheid ruim 55 miljoen euro geïnvesteerd in Smart Industry.

Momenteel zijn iets meer dan 10 Smart Industry Fieldlabs[4] actief. Op het gebied van robots zijn dat Fieldlabs voor assemblage zonder fouten (Region of Smart Factory) en composietenproductie (Flexibele Manufacturing). Bij het Internet-of-Things en Big Data gaat het om een lab voor het monitoren en analyseren van melkvee (Smart Dairy Farming). Inmiddels is ook het Fieldlab Sociale Innovatie opgericht. Dit is een proeftuin waarin werkgevers, werknemers, kennisinstellingen en overheden gaan werken aan de arbeidsorganisatie die nodig is om Smart Industry tot een succes te maken. Niet alleen zijn de juiste vaardigheden en kennis van medewerkers nodig, ook worden andere eisen gesteld aan de inrichting van arbeidsorganisaties.

Een tweede tranche fieldlabs rond de Actieagenda Smart Industry wordt in 2017 verder vormgegeven. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitwerking van de Europese actieagenda die onder het Nederlands Voorzitterschap in 2016 is gestart.

Wat willen we bereiken?

  • Een structurele financiering om de plannen in de versnellingsagenda Smart Industry te realiseren ontbreekt. FME pleit ervoor vaart te maken met de structurele financiering van deze versnellingsagenda Smart Industry, te beginnen met de financiering van de Fieldlabs, zoals ook in de landen om ons heen gebeurt.

[2] Klaar voor de toekomst? – AWTi september 2015.
[3] Digitizing the Netherlands – Boston Consulting Group juni 2016
[4] Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren alsmede een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema.

Downloads en publicaties
22.11.2017Naar een implementatieagenda Smart IndustryDownloaden
16.11.2017FME | ING-rapport My Smart Industry Slimmer groeien, sneller groeienDownloaden
12.10.2016FME | Brief vaste commissie EZ - Bedrijfslevenbeleid en Innovatie | 12.10.2016Downloaden
Meer weten?
Geert HuizingaManager Industriebeleid