Een numerus fixus bij de TU’s is echt de doodsteek voor het innovatieklimaat in Nederland. We moeten dus vaart maken om de technische universiteiten voldoende te faciliteren om kwalitatief goede technisch opleidingen te verzorgen. Alle talent moet de kans krijgen.

Bedrijven in de technologische industrie ervaren het tekort aan technici echter als één van de belangrijkste belemmeraars. De helft van de bedrijven in de technologische industrie heeft openstaande vacatures. Het onderzoeksinstituut ROA blijft ook de komende jaren grote tot zeer grote knelpunten voorzien voor de vraag naar mensen in technische beroepen. Nu al moeten steeds meer ondernemers personeel van buiten Nederland halen en wordt in sommige gevallen serieus overwogen om daarom R&D activiteiten naar het buitenland te verplaatsen.

Bedrijven in de technologische industrie investeren zelf in het opleiden van werknemers, maar zijn ook in belangrijke mate afhankelijk van wat het Nederlandse onderwijs aflevert. Publiek-privaat samenwerken met het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs is voor de industrie vanzelfsprekend. Met het Techniekpact zijn goede stappen gezet om een structurele inspanning te leveren om met publiek-private samenwerking het tekort aan technici tegen te gaan.

De instroom in bèta-technische opleidingen is in de aflopen jaren met bijna een kwart toegenomen. Deze positieve ontwikkeling wordt echter belemmerd door een groeiend gebrek aan wetenschappelijk onderwijspersoneel, soms leidend tot het instellen van een numerus fixus op belangrijke technische studies.

Standpunt FME

FME vindt numeri fixi op technische opleidingen niet acceptabel. Nu de instroom in het wetenschappelijk technisch onderwijs groeit, moeten technische universiteiten hierop anticiperen en dreigende capaciteitsproblemen tijdig oplossen. FME pleit voor voldoende bekostiging van de technische universiteiten om (dreigende) capaciteitsproblemen aan te pakken. De technologische industrie heeft ook zelf de hand uitgestoken naar de technische universiteiten om met inzet van onderwijs-, gebouw- en apparatuurcapaciteit nieuwe numeri fixi te voorkomen.

Downloads en publicaties
04.12.2017Brief Industriecoalitie Bouwend Nederland, FME, Koninklijke Metaalunie en UNETO-VNIDownloaden
16.11.2017FME | ING-rapport My Smart Industry Slimmer groeien, sneller groeienDownloaden
08.05.2017Pact | 4TU Federatie en FME maken samen ruim baan voor instroom technische studiesDownloaden
30.03.2017FME, UNETO-VNI, Koninklijke Metaalunie en Bouwend Nederland | Modern industriebeleid: voorsprong met technologieDownloaden
26.10.2016FME | Reactie begroting ministerie OCW 2017 | 18.10.2016Downloaden
Meer weten?
Willie BerentsenBeleidsadviseur Onderwijs