De expatregeling blijft van groot belang voor sterk internationaal opererende bedrijven uit de technologische industrie en voor (technische) universiteiten. Deze regeling maakt werken in Nederland aantrekkelijk voor buitenlandse kenniswerkers. Dit is goed voor de concurrentiepositie van Nederlandse hightech bedrijven en behoud van de positie van onze (technische) universiteiten. Voor FME is het uitgangspunt dat de expatregeling gehandhaafd moet blijven.

Bedrijven als NXP, ASML, Philips en Thales zijn voor het aantrekken van vooral technisch geschoolde werknemers afhankelijk van deze regeling. Dit als gevolg van krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De 30%-(expat)regeling houdt in dat Nederlandse bedrijven buitenlandse werknemers, met een specifieke deskundigheid, tijdelijk een onbelaste vergoeding van 30%  van het loon mogen geven voor de extra kosten die zij maken voor verblijf in Nederland.

Evaluatie

Het ministerie van Financiën heeft de regeling laten evalueren en het blijkt dat de 30%-regeling:

  • eenvoudig is uit te voeren
  • goed is voor het aantrekken van schaars talent
  • uiteindelijk hogere belastinginkomsten oplevert

Regeling doeltreffend op alle onderdelen

Op diverse technische kennisgebieden zijn meer deskundigen nodig, dan op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn aan te trekken. Daardoor is er geen sprake van verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De regeling verbetert ook het Nederlandse vestigingsklimaat. Dit is van groot belang voor bedrijven in de technologische industrie. Nu al is kennis een steeds belangrijkere concurrentiefactor: alleen nieuwe innovaties zullen leiden tot winnaars op de wereldmarkt. Zodoende zou de schatkist belastinginkomsten mislopen als de 30%-regeling niet zou bestaan.

Win-win situatie

FME stelt dan ook vast dat de maatschappelijke baten van de 30% -regeling hoger zijn dan wat de regeling de schatkist kost. Deze zogenaamde expatregeling is en blijft van groot belang voor de technologische industrie, die als kennisintensieve sector met de rest van de wereld moeten kunnen blijven concurreren. Ook voor (technische) universiteiten is het cruciaal dat Nederland aantrekkelijk blijft voor buitenlands wetenschappelijk personeel.   

Gelijk speelveld

Het belang om schaars talent - vanuit het buitenland - aan te kunnen trekken neemt alleen maar toe nu ook in andere landen vergelijkbare regelingen zijn of worden ingevoerd of verbeterd, terwijl Nederland de 30%-regeling in de loop der jaren sterk heeft beperkt.

Meer weten?
Hans HoogendoornBeleidsadviseur Sociale zekerheid