De expatregeling blijft van groot belang voor sterk internationaal opererende bedrijven uit de technologische industrie en voor (technische) universiteiten. Deze regeling maakt werken in Nederland aantrekkelijk voor buitenlandse kenniswerkers. Dit is goed voor de concurrentiepositie van Nederlandse hightech bedrijven en behoud van de positie van onze (technische) universiteiten. Voor FME is het van groot belang dat de expatregeling niet verder wordt versoberd. Teven is het een goede zaak dat het kabinet heeft besloten om de voorgestelde inperking met twee jaar uit te stellen.

Bedrijven als NXP, ASML, Philips en Thales zijn voor het aantrekken van vooral technisch geschoolde werknemers afhankelijk van deze regeling. Dit als gevolg van krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De 30%-(expat)regeling houdt in dat Nederlandse bedrijven buitenlandse werknemers, met een specifieke deskundigheid, tijdelijk een onbelaste vergoeding van 30%  van het loon mogen geven voor de extra kosten die zij maken voor verblijf in Nederland.

Win-win situatie

De expatregeling is van groot belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Dit is van groot belang voor bedrijven in de technologische industrie. Nu al is kennis een steeds belangrijker concurrentiefactor: alleen nieuwe innovaties zullen leiden tot winnaars op de wereldmarkt. Daar komt bij dat Nederlands (high-tech) bedrijven op een mondiale arbeidsmarkt concurreren om schaars toptalent. Ook voor (technische) universiteiten is het cruciaal dat Nederland aantrekkelijk blijft voor buitenlands wetenschappelijk personeel.

Gelijk speelveld

Het belang om schaars talent - vanuit het buitenland - aan te kunnen trekken neemt alleen maar toe nu ook in andere landen vergelijkbare regelingen zijn of worden ingevoerd of verbeterd, terwijl Nederland de 30%-regeling in de loop der jaren sterk heeft beperkt.

Downloads en publicaties
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
Meer weten?
Hans HoogendoornBeleidsadviseur