Handelsrelaties en lokale investeringen zijn via hun stimulering van de private sector in ontwikkelingslanden instrumenteel in armoedebestrijding en het toewerken naar economische zelfstandigheid. De technologische industrie heeft de kennis en de producten die ontwikkelingslanden verder helpen op het pad van economische ontwikkeling en bijdragen aan de oplossing van mondiale maatschappelijke uitdagingen. FME maakt zich daarom hard voor de actieve betrokkenheid van de sector bij een overheidsbeleid gericht op toekomstige economische zelfredzaamheid van de ontwikkelingslanden.

De afgelopen jaren is het besef gegroeid dat ontwikkelingssamenwerking niet doorslaggevend is in de strijd tegen armoede in de wereld. Het zijn juist de handelsrelaties tussen landen en daaruit voortkomende investeringen die lokale bedrijvigheid bevorderen en daarmee leiden tot duurzame groei en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden.

Om een effectieve transitie door te maken van ontwikkelingsland naar economische zelfstandigheid moet zelfredzaamheid van de landen centraal staan. Met de groeiende lokale wereldbevolking en daarmee toenemende migratiestromen is het alleen maar belangrijker geworden dat men lokaal in zijn bestaan kan voorzien. Hier kan het bedrijfsleven een waardevolle rol in vervullen.

De technologische industrie levert innovaties die bijdragen aan de oplossing van problematiek rond bijvoorbeeld voedselzekerheid, gezondheid, schoon drinkwater, energievoorziening en klimaatverandering. Het is van belang dat de sector gefaciliteerd wordt door de overheid om de impact van haar innovatieve oplossingen ten behoeve van duurzame ontwikkeling te versnellen en te bestendigen.

Wat willen we bereiken?

  1. Doelgerichte en meerjarige inschakeling van de sector ten behoeve van lokale marktontwikkeling en internationale samenwerking.
  2. Een overheidsbeleid en -instrumentarium dat is toegespitst op ontwikkeling van de private sector en toewerkt naar economische zelfredzaamheid, waarbij er een duidelijke overgang plaatsvindt van ontwikkelingssamenwerking naar een volwaardige economische relatie.
  3. Meer budget voor de positionering van de Nederlandse technologische industrie in ontwikkelingslanden, waarmee de integratie van ontwikkelingssamenwerkingsbeleid naar regulier exportbeleid wordt verstevigd.
  4. Een goed toegankelijke en internationaal concurrerende exportfinanciering en exportkredietverzekering die zaken doen in dergelijke risicovolle landen faciliteert.
Downloads en publicaties
23.11.2017FME | Begroting BHOS 2018Downloaden
Meer weten?
Monique Rijnders-NagleBeleidsadviseur Internationaal Ondernemen