In het Sociaal Akkoord zijn afspraken gemaakt over het geleidelijk tot 2026 creëren van 100.000 extra banen door de marktsector voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. Indien de jaarlijks wettelijk te behalen minimum aantallen banen niet worden gerealiseerd, kan de Quotumwet worden geactiveerd. FME vindt dat ook de uren die in het kader van inkoop van diensten door mensen uit de doelgroep van de banenafspraak worden gewerkt, mee moeten gaan tellen bij de opdrachtgever.

De overheid heeft het type arbeidsrelaties dat meetelt bij werkgevers voor de banenafspraak dan wel het quotum afgebakend. Naast vaste arbeidsrelaties, tellen ook mensen uit het Landelijk Doelgroepregister (LDR) mee die via ‘inlenen’ of ‘detachering’ bij een inlener als ze bij die inlener werken. De inzet van mensen met een arbeidsbeperking bij inkoop van diensten telt nu voor de banenafspraak of het quotum alleen mee bij de formele werkgever, maar niet bij de opdrachtgever.

Tewerkstelling via een dienstverband, inlenen of detachering bij de werkgever is echter niet altijd mogelijk of efficiënt (de business-case).  

Wat willen we bereiken?

  1. FME wil dat de uren die door mensen uit de doelgroep worden gewerkt voor een externe opdrachtgever aan hem moeten kunnen worden overgedragen.
  2. Wij willen niet eindeloos lang blijven hangen in een ideologische strijd, maar ‘meters’ maken met het scheppen van werk voor mensen die tot de doelgroep van de banenafspraak behoren. We snappen niet waarom er zo lang over wordt gepraat en niet wordt gehandeld.
  3. Wat FME betreft is zelfs, mits dit uitvoerbaar is, het vrij verhandelen van quotum-uren door opdrachtnemers bespreekbaar.
Downloads en publicaties
05.12.2017FME | Factsheet Wet Aanpak Schijnconstructies | Controleprotocol WAS ComplianceDownloaden
Meer weten?
Hans HoogendoornBeleidsadviseur Sociale zekerheid