FME-bedrijven importeren en exporteren onderdelen en producten van en naar andere landen of starten daar bedrijven. Daarmee beïnvloeden ook zij de maatschappij en het milieu van de landen waarmee ze zakendoen. FME vindt dat de technologische industrie ook buiten Nederland haar verantwoordelijkheid moet nemen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) betekent: bewust worden van de eigen 'impact', van de eigen 'footprint' en proberen negatieve effecten te minimaliseren, in een continu verbeterproces.

Wat willen we bereiken?

 1. Elk bedrijf in de technologische industrie moet zich ervan bewust zijn dat ze in het buitenland geacht wordt op dezelfde verantwoorde manier te ondernemen als in Nederland.
 2. Bedrijven onderzoeken en kennen de IMVO-problemen van hun productketen.
 3. Bedrijven stellen het niveau van hun verantwoordelijkheid vast. Internationaal wordt de mate van verantwoordelijkheid ingedeeld in drie niveaus. Bedrijven zijn: veroorzaker, betrokken of 'gelinkt aan' IMVO-problematiek.
 4. Bedrijven ondernemen actie op een wijze die aansluit bij hun niveau van verantwoordelijkheid en de mate van invloed op de productketen.
 5. Bedrijven koppelen internationaal zakendoen aan het doorvoeren van verbeteringen en het benutten van kansen buiten Nederland.
 6. Bedrijven gebruiken hun rol als klant/opdrachtgever en leverancier om andere bedrijven te stimuleren ook met IMVO aan de slag te gaan. 

In 2016 en 2017 heeft FME een verkenning uitgevoerd om te bepalen of er een zelfstandig IMVO-convenant kon worden gesloten voor de technologische industrie en aansluiting gezocht bij het metaalconvenant van de VNMI. Na een zorgvuldige afweging is FME eind 2017 tot de conclusie gekomen dat het instrument IMVO-convenant wel geschikt is voor overzichtelijke homogene groepen bedrijven, maar niet geschikt voor de complexiteit van FME met haar branches en grote aantallen heterogene bedrijven.

FME zal het IMVO-metaalconvenant in een rol van stakeholder blijven ondersteunen. FME wil doorgaan met het helpen van de bedrijven om te voldoen aan de eisen van de OESO-richtlijnen voor Mulitnationale Ondernemingen en de Leidende Principes voor het bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties (UNGP’s) na te leven. November 2018 is hiervoor een bewustwordingscampagne gestart gericht op bovengenoemde doelstellingen.

FME adviseert haar leden in te zetten op:

 • Optimale balans tussen people, planet en profit. Bij bedrijfsbeslissingen telt niet alleen de winst, maar ook de gevolgen voor mensen en het milieu nationaal en internationaal.
 • Het meewegen van belangen van werknemers, klanten, leveranciers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden in de besluitvorming.
 • Keuzes op een eerlijke en transparante manier te communiceren en te kunnen uitleggen.
 • Zich te baseren op de principes van de OESO-richtlijn, de UNGP en ILO-normen en trachten daaraan te voldoen.
 • IMVO te zien als kans. Banken, financiers en klanten maken in toenemende mate onderscheid tussen bedrijven die wel of juist niet aan IMVO werken.
 • Kennis te delen en samen te werken met bedrijven en brancheorganisaties onderling maar ook met maatschappelijke organisaties, vakbonden, financiële instellingen en andere betrokkenen in binnen- en buitenland;
 • Telkens vooruitgang te blijven boeken: IMVO is nooit af.
Downloads en publicaties
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
Meer weten?
Robert van BeekBeleidsadviseur