Kritische grondstoffen zoals kobalt, lithium en antimoon zijn essentieel bij de productie van telefoons, windmolens of elektrische auto’s. Zonder kritische grondstoffen komt er geen energietransitie. Omschakeling naar een circulaire economie ziet FME als een belangrijk middel om te verduurzamen en minder afhankelijk te zijn van anderen.

Waar zetten we op in?

FME zet zich in voor blijvende beschikbaarheid van essentiële grondstoffen voor onze industrie. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

 1. Schaarste en sterke prijsvolatiliteit moet op Europees niveau worden tegengegaan en waar nodig moet naar alternatieve oplossingen of grondstoffen worden gezocht.
 2. De Nederlandse overheid moet samenwerken met Duitsland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk om het tempo in Europa te versnellen.
 3. Omschakeling naar een circulaire economie is een belangrijk middel om de vraag naar materialen te beheersen, zelf regie te houden over grondstoffen en de afhankelijkheid van derde landen te verlagen.
 4. De grondstoffenscanner moet meer bekendheid krijgen en worden toegepast door bedrijven. FME werkt hiervoor samen met Metaalunie, RVO en het ministerie van EZK.
 5. Het belang van de circulaire economie en kritische materialen voor de energietransitie moet centraal gaan staan in Europees en Nederlands beleid.
 6. FME pleit voor een structurele jaarlijkse investering van 100 miljoen in de circulaire economie.

Zowel leveringszekerheid als de prijzen van grondstoffen staan onder druk. Dat heeft diverse oorzaken:

 • De wereldbevolking neemt in rap tempo toe, waardoor de vraag naar natuurlijke hulpbronnen toeneemt. Belangrijker nog is dat - door de economische groei van de opkomende economieën en de toename van de wereldwijde middenklasse - de vraag naar consumptiegoederen sterk stijgt en zal blijven stijgen.
 • Mensen gebruiken meer technologie. We poetsen onze tanden elektrisch en de iPad vervangt het kladblok. Omschakelen naar elektrische auto’s zal de vraag naar bijvoorbeeld Lithium en Kobalt doen stijgen.
 • De kosten nemen toe omdat sommige grondstoffen steeds moeilijker te ontginnen zijn en ertsen minder rijk of zuiver zijn.
 • Landen zoals China hebben grote delen van de grondstoffenmarkten in handen en neigen ernaar eerst de eigen behoefte af te dekken. Er ontstaat een concurrentiestrijd om kritische grondstoffen. De prijsvolatiliteit neemt toe, onder meer door speculatie op de commoditymarkten en door politieke instabiliteit in grondstofrijke landen. In een aantal grondstofmarkten is sprake van een concentratie van aanbieders, die  de prijsvorming kunnen beïnvloeden of zelfs beheersen (oligopolie).
 • Het belang van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen neemt toe. Dit draagt bij aan schaarste en hogere prijzen van grondstoffen die wel verantwoord zijn gewonnen.

Deze ontwikkelingen zullen de komende jaren niet stilstaan en ook Nederland heeft ermee te maken. Onze technologische industrie is een grondstofafhankelijke sector en 'voelt' dat dus in een vroeg stadium.

Meer weten?
Robert van BeekBeleidsadviseur