Digitalisering, robotisering, maar ook de energietransitie vragen andere vaardigheden en competenties van toekomstige medewerkers. Opleidingen moeten daarop kunnen inspringen. Dat vraagt een gemeenschappelijke inspanning van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. FME streeft naar een bedrijfscultuur waarin leren centraal staat. Met duurzaam inzetbare medewerkers die hun hele werkende leven profijt hebben van onderwijs, hun vaardigheden up-to-date houden en zichzelf blijven uitdagen.

In de toekomst zal het leren anders georganiseerd worden dan nu. Via regionale platforms zullen bedrijven en onderwijsinstellingen samen complete arbeidsmarkt- en opleidingsvraagstukken oppakken. Individuele bedrijven trekken samen op in clusters en geven innovatie verder vorm.

Onderwijsinstellingen vervullen in deze toekomst een cruciale maar fundamenteel andere rol. Ze verzorgen niet alleen opleidingen, maar geven ook advies over bedrijfsopleidingen, didactische vaardigheden of een lerende houding bij werknemers. 

Een strikte scheiding tussen school en werk, en tussen bekostigd onderwijs en private trainingen zal wegvallen. Het accent verschuift van klaslokalen naar hybride werkplekken, waar mensen zich intensief en permanent blijven ontwikkelen.

Wat vragen we aan overheid en onderwijsinstellingen?

  1. Geef ruim baan aan modulair onderwijs. Dit impliceert dat medewerkers ook welkom zijn om enkele modules te volgen. Zo kunnen zij hun kennis uitbreiden door specifieke vaardigheden op te doen.
  2. Verbreed het vraagfinanciering-model naar ROC’s. Het regeerakkoord spreekt van een individuele leerrekening om opleidingen te financieren voor iedereen die een startkwalificatie heeft behaald.
  3. FME pleit voor een systeem met leerrechten, zodat werknemers gemakkelijk toegang krijgen tot de gewenste (modulaire) opleiding op alle relevante onderwijsniveaus. Versnel op het samenstellen van een overzicht (een Smart Academy) van kwalitatief goede opleidingen waarvoor de leerrechten ingezet kunnen worden.
  4. Zorg voor een versnelde doorbraak op het gebied van leven lang ontwikkelen. Om versnippering binnen ministeries tegen te gaan verzoeken wij de Rijksoverheid een Taskforce in het leven te roepen met een leven lang ontwikkelen-agenda. De urgentie om verbeteringen voor technische studies door te voeren is zo groot, dat er versnelde besluitvormingsprocedures (fastpasses) afgedwongen moeten worden. FME wil hier graag een actieve bijdrage aan leveren als partner.
  5. Geef ruim baan aan digitale geletterdheid in het onderwijs. Programmeren, digitale vaardigheden en cybersecurity moeten centraal staan. Vanaf het primair onderwijs moet er meer aandacht komen voor digitale vaardigheden.
download

Leven lang ontwikkelen

FME streeft naar een bedrijfscultuur waarin leren centraal staat. Met duurzaam inzetbare medewerkers die hun hele werkende leven profijt hebben van onderwijs, hun vaardigheden up-to-date houden en zichzelf blijven uitdagen.

Download deze publicatie

 

Infographic onderwijs_0.jpg

 

Downloads en publicaties
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
17.09.2018FME-visie op onderwijs | De leerling van de toekomst zijn wij allemaalDownloaden
12.09.2018FME | Brief aan vaste commissie OCW - mbo en vmboDownloaden
04.12.2017Brief Industriecoalitie Bouwend Nederland, FME, Koninklijke Metaalunie en UNETO-VNIDownloaden
Meer weten?
Hanneke AckermannProgrammamanager onderwijs