Docenten spelen een cruciale rol bij het motiveren en succesvol begeleiden van scholieren en studenten naar een opleiding en een baan in de techniek. De aanwas van techniekdocenten slinkt, terwijl maatschappelijke ontwikkelingen juist om meer technisch onderlegde jongeren en vakmensen vragen. FME wil dat docenten in het technisch beroepsonderwijs beter worden uitgerust om de medewerkers van de toekomst op te leiden. Ook moet er meer aandacht komen voor de inzet van hybride docenten.

Uit onderzoek blijkt dat er de komende vijf jaar maar liefst 2.394 extra docenten nodig zijn voor alleen al de technische mbo-opleidingen. FME wil een brug slaan tussen het bedrijfsleven en het onderwijs, door meer techniekdocenten vanuit het bedrijfsleven in te zetten. Zowel om een oplossing te bieden voor het tekort aan techniekdocenten, als om de leercultuur en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers binnen bedrijven te stimuleren. Onderzoek van expertisecentrum Hybride Docent toont aan dat er veel animo is om werk in het bedrijfsleven te combineren met lesgeven. Dit vraagt om aanpassingen in het systeem van onderwijsbevoegdheden, waarbij uiteraard moet worden gegarandeerd dat docenten met de juiste didactische kennis en vaardigheden voor de klas staan.

Wat willen we bereiken?

  1. Wij pleiten voor een compensatieregeling die het aantrekkelijk maakt voor bedrijven om hun werknemers te stimuleren (deels) voor het onderwijs te kiezen. Bijvoorbeeld een WBTO-regeling (Wet Bevordering Technisch Onderwijs), naar analogie van de bestaande WBSO-regeling (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).
  2. Uiteraard zijn alternatieve oplossingen ook mogelijk. Zo kan het ministerie van OCW meer experimenteerruimte creëren in het bevoegdhedenstelsel, extra bekostiging vrijmaken voor scholen die docenten uit het bedrijfsleven in willen huren of een subsidieregeling voor bedrijven in het leven roepen.
  3. Door meer mensen vanuit het bedrijfsleven als parttime docent in te zetten, krijgt het onderwijs de beschikking over een grotere pool aan docenten, die bovendien praktijkervaring hebben.
  4. Aanpassingen van de bevoegdheidsstructuur in de diverse onderwijskolommen, om het stelsel overzichtelijk te maken en alle ruimte te bieden aan de hybride docent. 
  5. Een publiek bekostigd (versneld!) traject voor zij-instromers uit het bedrijfsleven.
  6. Voldoende middelen voor onderwijsinstellingen om hybride docenten te faciliteren.
  7. Betere informatievoorziening door de overheid, via campagnes die duidelijk maken wat er mogelijk is en wat bedrijven moeten doen om werk te maken van 'circulaire carrières'.
download

Docenten

FME wil dat docenten in het technisch beroepsonderwijs beter worden uitgerust om de medewerkers van de toekomst op te leiden. Ook moet er meer aandacht komen voor de inzet van hybride docenten.

Download deze publicatie

 

download

Tegemoetkoming techniekdocent

FME wil een brug slaan tussen het bedrijfsleven en het onderwijs, door meer techniekdocenten vanuit het bedrijfsleven in te zetten.

Download deze publicatie


Infographic onderwijs.jpg

 

Downloads en publicaties
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
17.09.2018FME-visie op onderwijs | De leerling van de toekomst zijn wij allemaalDownloaden
12.09.2018FME | Brief aan vaste commissie OCW - mbo en vmboDownloaden
04.12.2017Brief Industriecoalitie Bouwend Nederland, FME, Koninklijke Metaalunie en UNETO-VNIDownloaden
08.05.2017Pact | 4TU Federatie en FME maken samen ruim baan voor instroom technische studiesDownloaden
Meer weten?
Hanneke AckermannProgrammamanager onderwijs