FME ziet in het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen mogelijkheden om het kwaliteitsniveau in de bouw te verhogen. Zorgelijk is de uitwerking van de instrumenten. De inhoud van de toetsing vooraf moet beter worden uitgewerkt om een wildgroei aan instrumenten te voorkomen. FME pleit verder voor gebruik van erkende kwaliteitsverklaringen die geaccepteerd worden in alle toetsingsinstrumenten. Ook is niet duidelijk hoe de kosten zullen stijgen in het nieuwe systeem. Ook pleit FME voor kwaliteit en onafhankelijkheid van de kwaliteitstoetsers.

Een belangrijk deel, circa 40% van de producten en diensten van onze leden, wordt afgezet in de bouwsector. In het bijzonder in de vorm van elektrische installaties, installaties voor klimaatbeheersing, brandbeveiliging, waterinstallaties en transportinstallaties in gebouwen.

Wat willen we bereiken?

  1. Betere uitwerking van instrumenten vooraf
  2. Stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen geschikt voor inzet in elk toetsingsinstrument
  3. Geen stijging kosten door private kwaliteitsborging
  4. Inbreng bouwsector in de toelatingscommissie
  5. Borging kwaliteit en onafhankelijkheid van de kwaliteitstoetser
  6. Monitoring van gebouwen
download

Private kwaliteitsborging bouw

 FME ziet in het wetsvoorstel mogelijkheden om het kwaliteitsniveau in de bouw te verhogen, onder andere door een verplaatsing van het toetsingsmoment naar het gerealiseerde gebouw.

Download deze postion paper

 

Downloads en publicaties
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
Meer weten?
Bert NagtegaalBeleidsadviseur Regelgeving en Normalisatie