FME-bedrijven die op buitenlandse markten actief zijn - of dat ambiëren - lopen in de praktijk tegen de nodige knelpunten aan. Voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van de technologische industrie, is het belangrijk dat deze bedrijven optimale ondersteuning krijgen. Daartoe moeten alle technologiebedrijven ondersteuning krijgen die aansluit bij hun behoefte, bedrijven weten bij wie ze terechtkunnen voor deze ondersteuning en het Nederlandse instrumentarium voor handelsbevordering best-in-class zijn.

Individuele ondersteuning

Wil ondersteuning resultaat hebben, dan moet het allereerst maatwerk zijn. In het Nederlandse handelsbeleid wordt dit steeds meer erkend, maar is er nog te weinig aandacht voor het afstemmen van de ondersteuning op de verschillende fasen van internationalisering waarin bedrijven zich kunnen bevinden. Verder is het nu voor bedrijven niet overzichtelijke welke instrumenten voor handen zijn en bij welke organisaties zij daarvoor terechtkunnen. Dit geldt niet alleen in Nederland, maar ook als het gaat om het vinden van dienstverleners met betrouwbare referenties in de doellanden. Bovendien is het instrumentarium waarmee de overheid internationaal zakendoen ondersteunt, op verschillende vlakken aan verbetering toe, bijvoorbeeld omdat het te complex en ontoegankelijk is voor het MKI.

Collectieve marktbewerking

Buitenlandse markten collectief benaderen heeft tal van voordelen. Het bespaart kosten, opent sneller deuren, versterkt onderlinge netwerken én helpt bedrijven om samen integrale oplossingen te ontwikkelen. Maar die voordelen komen niet aanwaaien – ze vergen goede coördinatie en een lange adem. Collectieve handelsbevordering wordt echter nu nog vaak te breed ingestoken, met incidentele, onsamenhangende activiteiten om optimaal effectief te zijn.

Wat willen we bereiken?

Slagvaardige ondersteuning op maat van bedrijven die internationaal ondernemen of dat ambiëren door:

  1. Maatwerk | Alle instanties die ondersteuning bieden bij internationaal ondernemen, moeten hun dienstverlening afstemmen op de fase van de ondernemer.
  2. Toegankelijke ondersteuning | Ondernemers moeten bij één loket terecht kunnen voor ondersteuning bij internationaal ondernemen;
  3. Best-in-class instrumentarium | Ondernemers moeten kunnen rekenen op breed toegankelijke, flexibele overheidsinstrumenten zonder administratieve rompslomp.
  4. Collectieve marktbewerking: Alle organisaties die zich met handelsbevordering bezig houden moeten investeren in een strategische, gecoördineerde aanpak, met duidelijke focus en oog voor de lange termijn. Dat vraagt onder meer om:
     
  • Versnelde implementatie van de meerjarige sectoren en landenaanpak van de overheid
  • Betere publiek-private samenwerking, met een gedeelde stip op de horizon
  • Proactieve ondersteuning door de overheid, inclusief het buitenlandse postennetwerk
  • Betere informatie-uitwisseling, communicatie en samenwerking tussen het bedrijfsleven en posten
Downloads en publicaties
17.12.2018FME Visie Internationaal OndernemenDownloaden
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
11.09.2017FME | Position Paper HandelsbevorderingDownloaden
Meer weten?
Monique Rijnders-NagleBeleidsadviseur