FME zet in op het slimmer en toekomstbestendiger maken van steden met behulp van technologie. Als gevolg van snelle verstedelijking en de daarbij horende problemen, zoals congestie, vervuiling, onveiligheid en een gebrek aan betrouwbare nutsvoorzieningen, moeten steden over de hele wereld slimmer worden om in te kunnen spelen op deze uitdagingen.

Het aanpakken van de maatschappelijke uitdaging om de leefbaarheid voor bewoners in de stad te verbeteren en economische kansen te benutten, is een gezamenlijke opgave. Steden moeten werk maken van de ontwikkeling van 'smart cities', door experimenten op te schalen naar ambitieuze projecten. Lokale en regionale overheden moeten faciliteren en dienen als ‘launching customer’ op te treden. Het bedrijfsleven moet blijven werken aan innovatieve, slimme oplossingen.

Wat willen we bereiken?

  1. Een toekomst waarbij slimme technologie maximaal bijdraagt aan de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van steden wereldwijd.
  2. Aanpak waarbij oplossingen voor bewoners centraal worden gesteld, aangezien slimme steden kunnen alleen ontstaan bij voldoende draagvlak.
  3. Grootschalige uitrol van digitale infrastructuur (onder andere glasvezel, LiFi en 5G) in de stad om data verspreiding en gebruik mogelijk te maken.
  4. Overheid als launching customer van slimme technologie en een continue innoverende technologische sector.
  5. Toepassing van monitoring en evaluatie van smart cityprojecten door middel van internationaal gestandaardiseerde indicatoren (smart city KPI’s).
  6. Innovatie-aanpak waarbij voorafgaand aan het opzetten van pilotprojecten en fieldlabs afspraken worden gemaakt over opschaling en opvolging wanneer de resultaten positief zijn bevonden.
download

Building Smart Cities

Als FME verbinden wij bestaande smart-city-technologie met de uitdagingen van morgen, waarbij wij optreden als katalysator voor innovatie. In dit document identificeert FME cruciale (sub)sectoren waarbinnen de Nederlandse technologiesector een bijdrage kan leveren aan smart-city-oplossingen die daadwerkelijk waarde toevoegen.

Download deze publicatie

 

Downloads en publicaties
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
12.04.2018FME Visiepaper Building Smart CitiesDownloaden
06.04.2018FME Visiepaper Building Smart Cities | Technological solutions for a sustainable futureDownloaden
Meer weten?
Rik van BerkelClustermanager Gebouwde Omgeving