Een krachtig, eensgezind Europa is nodig om de verschillende grote uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden. Aan de basis hiervan ligt een sterke Europese economie. De Nederlandse technologische industrie haalt driekwart van haar export uit Europa en is daarmee in grote mate hiervan afhankelijk voor zijn verdienkracht. Om dit volume aan handel te blijven drijven en te vergroten is een goed functionerende Europese interne markt cruciaal. Daarom pleit FME voor maatregelen die hieraan bijdragen.

De druk op Europa neemt toe. Het continent staat al langer voor grote maatschappelijke uitdagingen, onder andere op het gebied van energievoorziening, vergrijzing en klimaatverandering. Meer recent zijn hier migratieproblematiek, veiligheidsdreiging, opdoemende Amerikaanse protectionisme en het vertrek van de Britten uit de EU bijgekomen. Hechte Europese samenwerking is meer noodzakelijk dan ooit om samen een stevige vuist in de wereld te maken.

Europa is van groot belang voor de Nederlandse technologische industrie. Europese landen domineren al jaren de lijsten van exportbestemmingen en groeilanden, waar in 2016 121 miljard euro naar toe werd uitgevoerd. Voor een sterk internationaal georiënteerde industrie is Europa niet alleen een grote afzetmarkt, maar ook een belangrijk terrein voor strategische samenwerkingsverbanden en onderzoeks- en innovatieprojecten. Een optimaal werkende vrije markt van personen, goederen, diensten, kapitaal en kennis is hiervoor cruciaal.

Wat willen we bereiken?

Een goed functionerende Europese interne markt door:

  • Het voorkomen van protectionisme:

Bescherming van eigen nationale markten wordt steeds openlijker gepraktiseerd, wat het wederkerigheidsprincipe van de interne markt ondermijnt. Het concurrentievermogen als geheel verzwakt als lidstaten wetgeving kunnen maken die erop gericht is hun eigen bedrijfsleven te bevoordelen. Hier dient de Europese Commissie daadkrachtig tegen op te treden.

  • Faciliterende wet- en regelgeving die correct geïmplementeerd en gehandhaafd wordt:

Regelgeving vanuit Brussel moet een kader scheppen voor bedrijven om duurzame groei en banen te realiseren. Een goed functionerende interne markt valt en staat bij juiste toepassing en consequent toezicht hiervan.

Downloads en publicaties
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
Meer weten?
Marline KesterPublic Affairs Adviseur