Technologiebedrijven kunnen groots bijdragen aan de oplossing van grote mondiale vraagstukken, maar ervaren hierbij allerlei knelpunten. FME wil deze knelpunten oplossen en kansen beter benutten door grootschalige inzet van Nederlandse technologie voor maatschappelijke uitdagingen wereldwijd. FME zet daarom in op optimale ondersteuning van bedrijven die deze technologie in huis hebben, een 'preferred supplier'-status van de technologische industrie voor internationale aanbesteders en optimale organisatie van publiek-private samenwerking rondom maatschappelijke opgaven.

Technologie is de gamechanger bij het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, voedsel, zorg en veiligheid. Bovendien besteden technologiebedrijven steeds meer aandacht aan hun maatschappelijke meerwaarde. Daarbij ervaren ze wel verschillende knelpunten.

Innovatieve oplossingen vragen vaak om technische doorbraken, en dus om langdurige innovatietrajecten met onzeker rendement. In opkomende markten of ontwikkelingslanden is de nood vaak het hoogst, maar is zakendoen door grote armoede en politieke onstabiliteit soms zeer risicovol. Dat maakt het ook lastig om passende financieringsmogelijkheden te vinden. En terwijl de maatschappelijke meerwaarde van technologie verstrekkend is, worden aanbestedingstrajecten door overheden en de Wereldbank vaak nog steeds vooral op prijs beslist.

Het Nederlandse beleid richt zich steeds meer op oplossing van de maatschappelijke uitdagingen en bedrijven hierbij betrekken. Het kent echter nog geen integrale Sustainable Development Goals-agenda op rijksniveau.

Wat willen we bereiken?

Maximale benutting van Nederlandse technologie bij maatschappelijke uitdagingen wereldwijd via:

  1. Een gestroomlijnde, consistente en brede overheidsaanpak, inclusief voldoende, breed inzetbaar budget.
  2. Een overheid die voorop loopt en zelf het goede voorbeeld geeft door zelf meer als launching customer op te treden en zich bij de Wereldbank, EU en andere internationale organisaties in te zetten om kwaliteit en toegevoegde waarde zwaarder als selectiecriterium mee te laten wegen.
  3. Proeftuinen die laten zien wat Nederlandse technologie de wereld kan bieden. Hiervoor moet het topsectorenbeleid gecontinueerd worden, er meer aandacht zijn voor sleuteltechnologieën. 

 

Downloads en publicaties
17.12.2018FME Visie Internationaal OndernemenDownloaden
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
13.11.2018FME | Brief Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019Downloaden
Meer weten?
Monique Rijnders-NagleBeleidsadviseur