Het tekort aan technici op alle opleidingsniveaus moet worden aangepakt om te voldoen aan de vraag op de arbeidsmarkt en om onze hoogwaardige (internationale) technologische positie te behouden. FME wil dat het Techniekpact wordt doorgezet. We willen studentenstops op technisch wetenschappelijke opleidingen voorkomen en vragen ook aandacht voor financiering en de rol van de vier technische universiteiten.

De instroom in Bèta-technische opleidingen is in de aflopen jaren met bijna een kwart toegenomen. Deze positieve ontwikkeling wordt echter belemmerd door gebrek aan wetenschappelijk onderwijspersoneel, soms leidend tot het instellen van een numerus fixus op belangrijke technische studie, zoals in 2014-2015 bij de Werktuigbouwopleiding  in Delft. Technische universiteiten dreigen ook op dit moment weer een numerus fixus in te gaan stellen voor bepaalde (technische) wetenschappelijke opleidingen.

De technologische industrie kampt met een structureel tekort aan goed en voldoende opgeleide (hoger) technici. Nu de instroom in de wo-techniek groeit moet de financiering van deze groei gegarandeerd zijn anders komt er zand in de groei-motor. Het  OCW-bekostigingssysteem faciliteert geen groei maar krimp.

Wat willen we bereiken?

  1. Zolang de doelstelling '4 op de 10' in het TechniekPact niet is gehaald, mogen deze universiteiten geen nieuwe numerus fixus invoeren voor arbeidsmarkt relevante (engineering) opleidingen.
  2. Arbeidsmarktrelevante technische opleidingen die groeien, moeten een financiële impuls krijgen van de overheid.
  3. Het bedrijfsleven (technologische industrie) moet direct betrokken worden bij het onderwijs. Bestaande publiek-private samenwerking met de vier universiteiten op gebied van onderzoek moet uitgebreid worden naar onderwijs. Het bedrijfsleven moet betrokken zijn bij de doelmatigheid en kwaliteit van de techniekopleidingen.
Downloads en publicaties
04.12.2017Brief Industriecoalitie Bouwend Nederland, FME, Koninklijke Metaalunie en UNETO-VNIDownloaden
16.11.2017FME | ING-rapport My Smart Industry Slimmer groeien, sneller groeienDownloaden
08.05.2017Pact | 4TU Federatie en FME maken samen ruim baan voor instroom technische studiesDownloaden
30.03.2017FME, UNETO-VNI, Koninklijke Metaalunie en Bouwend Nederland | Modern industriebeleid: voorsprong met technologieDownloaden
20.04.2016Industrieagenda 2016-2018: Verdienkracht & VooruitgangDownloaden
Meer weten?
Willie BerentsenBelangenbehartiger