Het tekort aan goed gekwalificeerd technisch personeel belemmert economische groei in de technologische sector en daarbuiten. Om dit tekort terug te dringen, leiden onderwijsinstellingen en bedrijven de werknemers van de toekomst op. Dit vereist actie. We willen de instroom vergroten, als technologische industrie voorop lopen met smart working (en zo de aantrekkelijkheid van het techniekvak vergroten) én voldoende bevlogen techniekdocenten aantrekken.

Techniek biedt oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Daarom is het belangrijk dat we de volgende generatie enthousiasmeren voor techniek. Daarbij is goed gekwalificeerd personeel voor Nederland een absolute voorwaarde om techwijs te worden en de kansen te benutten die technologische innovatie biedt. Als we nu niet volop inzetten op de arbeidsmarkt van morgen, zal dit onze internationale concurrentiepositie op termijn bedreigen. Aan talent is geen gebrek, uit de monitor Techniekpact 2018 blijkt echter dat het aantal openstaande vacatures voor technische banen tussen begin 2016 en eind 2018 steeg van 41.000 naar 60.8001. Tijd om iets aan deze mismatch te doen!

Wat willen we bereiken?

  • Een sectorspecifieke visie op de invloed die technologie heeft op de arbeidsmarkt, ontwikkeld door de ministeries van OCW en SZW. Ook zien we graag een Investeringsagenda technisch onderwijs 2030. Dat de vraag naar technisch geschoold personeel zal toenemen, moet consequenties hebben voor het onderwijs op alle niveaus.
  • Gerichte campagnes vanuit de overheid, het onderwijsveld en het bedrijfsleven voor technisch onderwijs. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld meer meisjes enthousiasmeren voor de techniek.
  • Afschaffing van de numeri fixi voor technische opleidingen. Hiervoor moeten vanuit de overheid middelen beschikbaar komen.
  • Een modulair onderwijsaanbod. Zo kunnen medewerkers essentiële kennis en vaardigheden opdoen die op de snel veranderende arbeidsmarkt nodig zijn, zónder een volledig diploma te hoeven behalen.
  • Dat de overheid technologische innovatie stimuleert die de arbeidsvraag helpt verminderen. Dit kan in de vorm van R&D-subsidies, fiscale prikkels, het wegnemen van belemmerende regelgeving of het toekennen van NWO-subsidies.
download

Tekorten in de technologische industrie

Het tekort aan goed gekwalificeerd technisch personeel belemmert economische groei in de technologische sector en daarbuiten. Om dit tekort terug te dringen, moeten onderwijsinstellingen en bedrijven de werknemers van de toekomst opleiden.

Download onze Position Paper

tekort technici.jpg

Downloads en publicaties
28.10.2019FME | Brief Begrotingsbehandeling OCWDownloaden
28.01.2019FME | Brief AO Arbeidsmarktbeleid Downloaden
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
17.09.2018FME-visie op onderwijs | De leerling van de toekomst zijn wij allemaalDownloaden
12.09.2018FME | Brief aan vaste commissie OCW - mbo en vmboDownloaden
04.12.2017Brief Industriecoalitie Bouwend Nederland, FME, Koninklijke Metaalunie en UNETO-VNIDownloaden
16.11.2017FME | ING-rapport My Smart Industry Slimmer groeien, sneller groeienDownloaden
08.05.2017Pact | 4TU Federatie en FME maken samen ruim baan voor instroom technische studiesDownloaden
30.03.2017FME, UNETO-VNI, Koninklijke Metaalunie en Bouwend Nederland | Modern industriebeleid: voorsprong met technologieDownloaden
Meer weten?
Daphne RijkBeleidsadviseur