Digitalisering van de industrie verdient de komende jaren topprioriteit. Verregaande digitalisering en vernetwerking van producten, machines en mensen en inzet van nieuwe productietechnologie bieden veel kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven in alle sectoren. Nederland moet in een hogere versnelling komen. Smart Industry biedt de uitgelezen mogelijkheid om hier aan bij te dragen en FME vindt een versnelling van de Actieagenda Smart Industry dan ook noodzakelijk.

We staan voor een groot aantal transities, zoals de energietransitie, de digitalisering en de circulaire economie. Grote industrielanden en concurrerende EU-landen investeren echter forser in de digitalisering van de industrie. Om niet achter te blijven moet Nederland hiervoor 100 miljoen euro per jaar uittrekken. FME heeft een duidelijke boodschap hoe Smart Industry in Nederland moet versnellen en pleit voor vijf stappen voor een slimme, sterkere en duurzame economie.

  1. Het volgende kabinet moet volop inzetten op Smart Industry.
  2. Regel structurele financiering voor onderzoek en Fieldlabs.
  3. Ondersteun bedrijven bij hun volgende stap: een actieve ondersteuning door onder meer een stevig assessment moet bedrijven helpen sneller in te spelen op de mogelijkheden die ze hebben.
  4. Leven Lang Leren: zonder goed opgeleid personeel geen Smart Industry. Onderwijs moet innoveren en flexibiliseren en tegelijkertijd moet de leercultuur in ondernemingen verbeteren.
  5. ICT-kernvoorwaarden: wij moeten de ambitie hebben dat Nederland hét expertisecentrum wordt op het gebied van datasharing in de industrie.

Lees ook

Downloads en publicaties
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
14.09.2018FME position paper | Rondetafelgesprek DigitaliseringsstrategieDownloaden
22.11.2017Naar een implementatieagenda Smart IndustryDownloaden
16.11.2017FME | ING-rapport My Smart Industry Slimmer groeien, sneller groeienDownloaden
01.03.2017Smart Industry | NL naar een hogere versnellingDownloaden
20.04.2016Industrieagenda 2016-2018: Verdienkracht & VooruitgangDownloaden
Meer weten?
Geert HuizingaManager Industriebeleid