Internationalisatie, ICT-toepassingen en interoperabiliteit van processen maken het wegnemen van handelsbelemmeringen steeds belangrijker. FME maakt zich sterk voor wereldwijde acceptatie van producten. Harmonisatie van regelgeving en normalisatie van technische producten en processen zijn belangrijke middelen om dat doel te bereiken.

Mondialisering van de markt

Aandacht voor internationaal ondernemen staat bij FME bovenaan de agenda. In een sector die in belangrijke mate zijn omzet haalt uit exportactiviteiten, is dat ook logisch. Concurrentie is goed voor het bedrijfsleven, maar dan moet er wel een gelijk speelveld zijn. FME bewaakt daarom het level playing field voor Nederlandse bedrijven. Ongelijkheid ontstaat bijvoorbeeld doordat Nederlandse bedrijven aan strengere eisen moeten voldoen dan bedrijven uit andere (EU-)landen. Een ongelijk speeldveld kan ook ontstaan omdat onvoldoende markttoezicht aan de buitengrenzen leidt tot instroom van inferieure producten.

Door de hoge mate van internationalisering van de technologische industrie zijn geharmoniseerde regelgeving en technische standaardisatie van cruciaal belang. Daarnaast vragen ICT-koppelingen voor interne processen en voor de verbinding met processen van derden, om vergaande standaardisatie.

Wat willen we bereiken?

Wij zetten ons in voor harmonisatie van Europese regelgeving en van regels in andere delen van de wereld. En we maken ons hard voor normalisatieafspraken op Europees én wereldwijd niveau. Drie speerpunten hebben onze permanente aandacht:

  1. Europese regelgeving | Speerpunt van FME is het bevorderen van goede technische regelgeving en het voorkomen van onnodige technische of administratieve barrières bij de totstandkoming of wijziging van regelgeving.
  2. Normalisatie | FME gaat voor het tot stand komen en bevorderen van een goed geoliede infrastructuur voor normalisatie en wil invloed uitoefenen op het resultaat.
  3. Certificatie | FME maakt zich sterk voor minder administratieve lastendruk en stimuleert certificatie waar dat in het voordeel van de leden is. 
Downloads en publicaties
19.01.2018FME/FEDET | Schakel- en besturingskasten en CE markering | Leidraad voor CE markering in verschillende toepassingenDownloaden
01.09.2015De verdienkracht van Normalisatie en Smart IndustryDownloaden
Meer weten?
Bert NagtegaalBeleidsadviseur Regelgeving en Normalisatie