Subsidieaanvragen en fiscale regelingen

FME adviseert over de beste aanpak om in aanmerking te komen voor fiscale regelingen en bij het aanvragen van subsidies.

enquete

Betaal jij te veel voor subsidieadvies?

Uit een eerste peiling van FME bij het in kaart brengen van de prestaties van lidbedrijven op subsidiegebied blijkt dat bedrijven hoge fees aan hun subsidieadviseurs kwijt zijn. Zij hanteren vaak resultaatsafhankelijke vergoedingen (no cure, no pay), ook waar sprake is van een relatief geringe uren-inspanning en gering risico.

Doe de check en beantwoord vijf vragen

FME koppelt je financieringsbehoefte aan subsidie- en financieringsoplossingen voor (innovatie- en duurzaamheids)projecten. Door de nauwe binding met de topsectoren en onze clusteraanpak, kunnen we over de verschillende technologiedomeinen heen werken. Onze subsidieadviseurs hebben ervaring in hightech, energytech, agrofoodtech en medtech. We kennen je peer-bedrijven en kennen het speelveld. Zo helpen we je te scoren in de complexe subsidiejungle, op regionaal, landelijk of Europees niveau.

Van idee tot realisatie

We ondersteunen je daarbij van idee tot realisatie. Dit doen we via twee stappen:

  1. Haalbaarheidsanalyse
    We scannen eerst het subsidiepotentieel en bepalen de haalbaarheid en slaagkans van je project(en). Centraal staan de hoogte van mogelijke subsidie(s), de projectenvoorwaarden en de kans op realisatie van de subsidie. Hierna beslis je wel of niet een aanvraag in te dienen.
  2. Subsidie aanvragen
    Je schakelt FME in om subsidie aan te vragen. FME regelt het proces van subsidieverwerving, zoals overleg over scope, opzet en aanpak van het voorstel, schrijven van een concept projectplan, opstellen van een consortium agreement, informeel bespreken van het concept voorstel en het uiteindelijk indienen van een goed subsidievoorstel.

Financieringsmix

Vanuit je subsidievraagstukken navigeren we makkelijk naar alternatieven, zoals mogelijkheden van financieringsmixen die banken, overheden en privaat kapitaal te bieden hebben (gestapeld financieren). De noodzakelijke financial engineering hebben we ook in huis.

Netwerken

Om je kennis en performance op innovatiefinancieringsterrein blijvend te versterken, organiseren we regelmatig subsidie & financiële workshops voor dga’s, managing directors, cfo’s, financiële en/of R&D-managers. Zoals de FME Roundtable Finance Managers.