Team Smart Industry

FME is mede-initiatiefnemer van het landelijke initiatief Smart Industry. Bovendien is FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming voorzitter van het landelijke Team Smart Industry.

Het initiatief van Smart Industry komt van:

  • FME
  • TNO
  • Het ministerie van Economische Zaken
  • VNO-NCW
  • Kamer van Koophandel
  • Nederland ICT

Deze partners zien Smart Industry in Nederland binnen het topsectorenbeleid en de ict-agenda als een belangrijk cross-sectoraal thema. 

Actieagenda

Op 11 november 2014 heeft minister Kamp van Economische Zaken de Actieagenda Smart Industry in ontvangst genomen van Ineke Dezentjé. In deze agenda staat wat er moet gebeuren om de kansen te verzilveren die de vervlechting van productie met ict ons land biedt. 

De Actieagenda is opgebouwd uit drie lijnen:

  1. Verzilveren van bestaande kennis
  2. Versnellen in fieldlabs
  3. Versterken van het fundament

 

download

Actieagenda Smart Industry

In de Actieagenda Smart Industry staat de aanpak om de Nederlandse industrie competitiever te maken door sneller en beter de ict-mogelijkheden te benutten

Download de Actieagenda