Techniekpact

Op aandringen van FME is in 2013 het Techniekpact gesloten. Met dit pact hebben bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineengeslagen en wordt gezamenlijk gewerkt aan het bestrijden van het tekort aan technici.

Er zijn 22 afspraken gemaakt, die zijn geordend volgens drie actielijnen:

  • Kiezen voor techniek
  • Leren in de techniek
  • Werken in de techniek

Met de gemaakte afspraken is een aantal wensen van FME gehonoreerd. Zo wordt bijvoorbeeld wetenschap en techniek een verplicht vak op de basisschool. Hierdoor zullen kinderen meer geïnteresseerd raken in techniek. Daarnaast moet ook het studie- en loopbaanadvies in het voortgezet onderwijs sterk worden verbeterd, waardoor een keuze voor techniek voor jongeren een serieuze optie wordt.

Ook wordt er hard gewerkt aan de kwaliteit van het beroepsonderwijs door bedrijven een stem te geven in de onderwijsprogrammering van het mbo. Hiermee wordt ook inhoud gegeven aan de langgekoesterde wens van FME tot arbeidsmarktrelevant opleiden.

Met verplichte stages binnen bedrijven maken docenten kennis met actuele technologische ontwikkelingen die zij vervolgens aan hun studenten kunnen overdragen. De activiteiten van het Techniekpact zijn regionaal georganiseerd en de betrokkenheid van bedrijven is een absolute voorwaarde voor succes van het pact.

Techniekpact

FME heeft veel geïnvesteerd in het Techniekpact. Onze belangrijkste wensen zijn gehonoreerd.

Lees meer

Meer weten?
Willie BerentsenBelangenbehartiger