Special

Technologie sleutel voor maatschappelijke uitdagingen

 
Thuiskomen in een verwarmd huis dankzij de app op je telefoon. In je hybride auto je navigatie zo instellen dat je file vermijdt. Op je werk je oven alvast aanzetten en op de tablet je krant lezen met op de achtergrond gestreamde muziek. Ons leven staat bol van vanzelfsprekende innovaties, die er zonder de technologische industrie niet waren geweest.

De industrie zorgt er echter niet alleen voor dat ons leven makkelijker wordt, zij biedt ook oplossingen voor grote vraagstukken als toenemende ouderdom, het milieu en onze veiligheid. Dagelijks bedenken, maken en verkopen slimme vrouwen en mannen technologie die ons leven verandert. Digitalisering, robotisering en big-data zorgen ervoor dat hun werk voortdurend nieuwe uitdagingen en kansen biedt en dat er steeds weer nieuwe producten en diensten op de markt gebracht zullen worden. Die razendsnelle innovatie vraagt veel van de werknemers in de technologische industrie. Om hen de juiste handvatten te bieden, moeten we nu al nadenken welke aanpassingen er, bijvoorbeeld in het onderwijs, nodig zijn.

Wat willen wij?

  1. Koerstvast en toekomstbestendig innovatiebeleid
  2. Veilige en stabiele samenleving
  3. Versterking van internationale concurrentiepositie
  4. Wendbare onderwijs- en arbeidsmarkt
  5. Gezond en duurzaam bedrijfsleven
  6. Onderhouden en vernieuwen infrastructuur

Infographic3_0.jpgDe technologische industrie maakt Nederland beter

De technologische industrie heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het herstel van onze economie. Zij had -en heeft- de sleutel om door middel van innovatie en technologie oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie en klimaat, voedselzekerheid, gezondheid, veiligheid en mobiliteit. Bovendien biedt de technologische industrie economische groei en banen voor alle lagen van de bevolking. Een belangrijke positie die we, vanwege economische en geopolitieke onzekerheden en de toenemende verweving van samenleving en technologie, moeten koesteren en behouden.

De industrie zorgt er echter niet alleen voor dat ons leven makkelijker wordt, zij biedt ook oplossingen voor grote vraagstukken als toenemende ouderdom, het milieu en onze veiligheid.

liggend_Smart_Industry (32).JPGSmart Industry, de digitalisering van de industrie, is van groot belang voor de technologische industrie. Met de snelheid van het licht volgt de ene ontwikkeling de andere op. Door internationalisering, robotisering en een veranderende marktvraag worden ondernemers uitgedaagd tot nieuwe innovaties. Samenwerking is daarbij cruciaal en maakt Smart Industry actueler dan ooit.

Stabiele koers

De technologische industrie is gebaat bij een stabiele en consequente koers maar blijft natuurlijk ook streven naar progressie rond thema's als het bedrijfslevenbeleid, het onderwijs, de arbeidsmarkt en export. Ook als het om energie, gezondheid, veiligheid en mobiliteit gaat, is de industrie gebaat bij een goede balans tussen een consequent en tegelijkertijd een stimulerend beleid. Een bepaalde mate van continuïteit biedt de zekerheid dat het niveau van investeringen en productiviteit tenminste gelijk blijft.

Tegelijkertijd liggen er kansen voor vermindering van regeldruk en voor verbetering en vernieuwing van de toekomstbestendige en aanjagende rol van de technologische industrie als de oplosser van maatschappelijke vraagstukken. Hier is samenwerking van groot belang. Samenwerking tussen de overheid en in toenemende mate de regio’s, tussen de onderwijs- en kennisinstellingen en samenwerking tussen de gehele bedrijfsketen van multinationals, mkb’ers en starters. Iedereen moet meedoen en heeft een rol.

liggend_shutterstock_onderwijs-en-arbeidsmarkt (1)_0.jpgMinisterieel Topteam voor Digitalisering

Technologie en mens verweven steeds meer, daar kunnen we niet onderuit. Er zijn inmiddels al meer producten dan mensen met elkaar verbonden. In 2020 zullen bijna alle elektronische apparaten met het internet verbonden zijn. Het internet of things zal daarmee bestaan uit tientallen miljarden apparaten. Ons onderwijs, het bedrijfsleven, overheden, de maatschappij; iedereen moet uit de comfortzone en aan deze ontwikkeling mee kunnen doen.

In 2020 zullen bijna alle elektronische apparaten met het internet verbonden zijn. Het internet of things zal daarmee bestaan uit tientallen miljarden apparaten.

Om dit te realiseren moet onze regering urgentie uitstralen en de uitdaging aangaan Nederland digitaal wereldkampioen te laten worden. Deze ambitie moeten we op het hoogste niveau oppakken en hier dus een ministerieel Topteam voor aanstellen, dat voor tenminste een kabinetsperiode de doorzettingsmacht krijgt om Nederland op alle fronten klaar te stomen voor een digitale toekomst.

De Nederlandse samenleving digitaliseert steeds verder. Ons land behoort in internationale ranglijsten (onder andere van WEF, Economist) al steevast tot de top. Waar het vroeger enkele jaren duurde voor een nieuw product of een nieuwe technologie door het grote publiek geaccepteerd werd, is er tegenwoordig sprake van een veel snellere acceptatie.

Nederland moet de voorsprong op andere landen verder uitbouwen door deze versnelling van de adoptie van nieuwe (ICT)technologie vast te houden. We hebben daarbij, met een goed opgeleide beroepsbevolking, een unieke uitgangspositie. Het dichtbevolkte Nederland vormt een prima experimenteerruimte voor implementatie van complexe innovaties en concepten. Laat Nederland uitgroeien tot de digitale hotspot van de wereld. Dit geeft burgers en bedrijven een perfecte uitgangspositie en een basis voor een goede toekomst.

De technologische industrie maakt Nederland beter

Innovatie
Voor innovatie is een koersvast en toekomstbestendig innovatiebeleid nodig.
Veiligheid
Veiligheid en zakendoen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Concurrentiepositie
Om onze positie op de wereldmarkt te versterken, is een gelijk speelveld nodig.
Onderwijs en arbeidsmarkt
Technologische ontwikkelingen zijn bepalend voor het onderwijs.
Verduurzaming
FME zet in op een gezond en duurzaam bedrijfsleven.
Infrastructuur
Voor de Nederlandse infrastructuur moeten onderhoudsconcepten ontwikkeld worden.
Een koersvast innovatiebeleid?

Voor een excellent ondernemingsklimaat voor alle bedrijven

> Ja, graag! Een gezond en duurzaam bedrijfsleven? Dat ook!