Toekomstbestendig zijn met FME

Onze adviseurs je kunnen helpen door je organisatie toekomstbestendig te maken. Door een gestructureerde aanpak zorgen de adviseurs van FME dat uitdagingen 'van buiten' worden vertaald naar een heldere richting voor jouw onderneming. Zo kunnen bedrijfsprocessen en medewerkers gerichter worden (aan)gestuurd, waarmee het aanpassingsvermogen van je bedrijf verbetert en je dus sneller kan inspelen op veranderingen.

Schema Innovatieversnelling.jpgUitleg schema

Nieuwe productmarktcombinaties

Nieuwe producten, diensten en markten helpen je die stap extra te zetten die nodig is om je concurrentie voor te blijven. Hiervoor is een goed inzicht in jullie klantbehoefte in de toekomst noodzakelijk. Welke behoefte ga je vervullen met je product en of dienst? De juiste kennis helpt je dit inzicht toe te passen op je producten en of diensten. Wij adviseren altijd de klant in een vroeg stadium te betrekken en het gesprek te blijven voeren. Er zijn goede en constructieve manieren om dit zelf of onder begeleiding aan te pakken. Om dit inzicht vervolgens te vertalen naar een concreet product of dienst is het zinvol om medewerkers uit verschillende lagen uit de organisatie te betrekken. Onze ervaring is dat juist de verschillende invalshoeken tot verassende en waardevolle inzichten kan leiden. Een constructieve brainstorm kan al snel tot bruikbare resultaten leiden.

Netwerk

Het is tegenwoordig niet meer haalbaar alles alleen te willen doen. Een goed kennis netwerk en een netwerk van potentiele partners kan het verschil maken.  In de trajecten die wij begeleiden gaan wij altijd uit van de kracht van een netwerk. Elkaar vinden  op kennis, product of markt is een heel belangrijke eerste stap. Een krachtig netwerk kan zich richten op zowel spelers in de branche, de markt of de keten.

Proces

Nieuwe kansen identificeren en benutten gaat niet vanzelf. Het vraagt van je organisatie een slimme en efficiënte manier van werken.  Het levert veel op als je samen met een expert eens bekijkt of je processen voldoende efficiënt zijn. Leent je organisatievorm zich voor jouw ambities en in hoeverre biedt de organisatie de ruimte en faciliteiten om tot nieuwe ideeën te komen?

Medewerkers

Medewerkers zijn de spil in je organisatie. Zij maken verandering mogelijk of werken vertragend. In veel van onze adviestrajecten zien we dat de mindset van de medewerkers cruciaal is tijdens een veranderproces. Hebben je medewerkers de juiste competenties, is er voldoende mogelijkheid tot ontwikkeling en op welke manier kijken zij tegen de veranderingen aan? Is het management in staat de juiste sturing te bieden om tot de gewenste resultaten te komen? Bovenal is het van belang dat je je medewerkers meeneemt in het proces en hierin verantwoordelijkheden geeft.

Inventarisatie

Wanneer je besluit het proces van veranderen en vernieuwen in te gaan is een goed beeld van de huidige situatie altijd de eerste stap. Wij hanteren laagdrempelige en pragmatische instrumenten om tot een goed inzicht te komen waar een organisatie staat op het gebied van veranderen. Je krijgt antwoord aan welke knoppen je zou kunnen draaien, in hoeverre je team op dezelfde manier naar de huidige situatie kijkt en hoe je organisatie zich verhoudt tot anderen in de branche op het gebied van veranderen. Pas wanneer je duidelijk hebt waar je vandaag staat kun je een stip op de horizon zetten waar je straks wilt zijn.

Verdieping

Na een grondige inventarisatie is het van belang dieper in te gaan op de mogelijkheden en aandachtspunten die uit de inventarisatie zijn gekomen. Kloppen de uitkomsten uit de inventarisatie, hoe kijken collega`s hier tegen aan en met welke aandachtspunten willen we aan de slag? De praktijk leert dat hier al grote stappen zijn te nemen in een sessie van een dag met goede procesbegeleiding. De verdieping in workshop vorm is een beproefde methode gebleken.

Plan van aanpak

Een helder plan van aanpak fungeert als leidraad in het veranderproces. In dit plan wordt de stip op de horizon beschreven en hoe en wanneer zaken worden aangepakt en ook wat dit moet opleveren. Helder moet worden wat hiervoor nodig is. Zijn de randvoorwaarden duidelijk en redelijk? Zinvol is om hierbij goed te kijken of alle vier de aspecten uit de cirkel voldoende zijn belicht. Van hieruit kan men keuzes maken waar op wordt ingezet. Pakken we het proces aan of juist de ontwikkeling van de medewerkers? Wij hanteren altijd het advies om niet te snel te veel te willen. Het is beter een stap goed af te maken dan meerdere gelijker tijd te starten.

Aanpakken

Als er een duidelijke stip op de horizon staat en helder is welke zaken hiervoor ingeregeld moeten worden kun je aan de slag. Belangrijk is om hier altijd alert te zijn of de inzet blijft passen bij de eerder gemaakte keuzes. Dit is het moment om alle randvoorwaarden goed in te vullen.

Meer weten?
Annemarie MulderBedrijfsadviseur