Vrijhandelsakkoord EU-VS

FME zet zich in voor een goed vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS. Dit akkoord, ook wel Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) genoemd, moet de markttoegang voor export, investeringen en personeel sterk gaan verbeteren.

Medio 2013 zijn de onderhandelingen voor een vrijhandelsakkoord tussen EU-landen en de VS officieel van start gegaan. Nu de EU-landen hun mandaat hebben gegeven, wordt in verschillende rondes onderhandeld over alle onderwerpen die in het vrijhandelsakkoord moeten komen te staan.

De VS behoren sinds jaar en dag tot de belangrijkste export-, import- en investeringsmarkten voor industriële bedrijven. Wel staan de VS bekend om de beschermende houding ten aanzien van het eigen bedrijfsleven. Daarnaast hanteren de VS een ander systeem voor technische standaarden, waardoor technologiebedrijven lastig toegang krijgen tot de Amerikaanse markt. Het vrijhandelsakkoord met de VS betekent een betere markttoegang voor bedrijven en een goed startpunt voor het oplossen van lastige (technische) vraagstukken.

Inzet FME

FME beïnvloedt het nationale en Europese beleid om zo de relevante onderwerpen voor de industrie in het akkoord te krijgen. FME zet zich primair in op de volgende punten:

  • Een prominente rol voor de industrie in het akkoord
  • Het benadrukken van het wederzijds belang voor de Europese en Amerikaanse industrie
  • Transparantie in onderhandelingen en informatie
  • Eliminatie van alle wederzijdse importtarieven
  • Het beter faciliteren van handel door een eenduidig systeem voor douaneprocedures
  • Overeenkomsten om regelgeving te harmoniseren en samen te werken bij nieuwe regelgeving
  • Het probleem van technische standaarden oplossen door structurele implementatie van internationale standaarden, wederzijdse erkenning van technische testresultaten en producten en het creëren van transparantie in Amerikaanse technische regelgeving
  • Openstellen van publieke aanbestedingen en de verwijdering van ‘Buy American’ wetgeving
download

FME-Position Paper TTIP

FME heeft een Position Paper opgesteld over het Vrijhandelsakkoord EU-VS

Download de paper

 

Jouw input is van grote waarde!

FME benadrukt het belang van de industrie en wil dat de sector een prominente rol krijgt in de TTIP. Daarvoor is de input van FME-leden essentieel. Heb je een belang, wil je problemen opgelost zien, wil je informatie ontvangen of deelnemen aan specifieke consultaties? Neem dan contact op met onderstaande contactpersoon.