TTIP: Inzet in Europa en in de VS

Om de belangen van de technologische industrie in het vrijhandelsakkoord te krijgen is het belangrijk dat de EU en de VS de juiste afspraken maken. FME vertegenwoordigt de Nederlandse technologische industrie binnen Orgalime, de Europese koepel van FME. Via Orgalime beïnvloedt FME de Europese onderhandelaars en worden er afspraken gemaakt met de Amerikaanse industrie-organisaties.

 

Inzet in Europa

FME is actief in de Trade Policy werkgroep van Orgalime, de Europese koepelorganisatie van FME. In deze werkgroep worden alle relevante handelspolitieke dossiers voor de Europese technologische industrie besproken. Vanuit Orgalime worden Europese standpunten uitgewerkt en bij de Europese Commissie, het Europese Parlement en de Europese Raad onder de aandacht gebracht.

De TTIP is een van de belangrijkste onderwerpen voor Orgalime in de komende jaren. Samen met Orgalime heeft FME ervoor kunnen zorgen dat er een specifiek hoofdstuk voor de technologische industrie in het vrijhandelsakkoord wordt opgenomen. Zo worden de belangen van de industrie op een goede manier meegenomen in het uiteindelijke akkoord.

Meer informatie

 

Inzet in de VS

FME slaat handen ineen met industrie VS

Op 23 oktober 2014 hebben Orgalime en NEMA (Amerikaanse vertegenwoordiger voor de elektrotechnische industrie in de VS) een gezamenlijke positie ondertekend en uitgebracht ten behoeve van het stimuleren van de TTIP. FME is mede-initiator voor het afsluiten van deze gezamenlijke positie.

Het doel van deze gezamenlijke positie is het overbrengen van een positieve boodschap en de inzet aan beide kanten van de oceaan om van het vrijhandelsakkoord een succes te maken en tot elkaar te komen. Het gezamenlijke doel is om wereldwijde markttoegang mogelijk te maken op basis van ‘one standard, one test, accepted everywhere’.

In de onderhandelingen met de VS is het gezamenlijk optreden van een sector een grote stap voorwaarts. Hopelijk kan de progressie vanuit de industrie een positieve invloed hebben op de onderhandelingen, het begrip en de waardering voor elkaars structuren en kan het een opmaat naar gezamenlijke standaarden en regelgeving. FME en Orgalime zullen samenwerkingen blijven vormen met andere welwillende sectororganisaties en productgroepen die dezelfde visie hebben, aan zowel Europese als Amerikaanse zijde.

Meer informatie

 

Meer weten?
Cordula van KlinkManager Internationaal Ondernemen