TTIP: Inzet in Nederland

FME heeft direct contact met de Nederlandse overheid over de belangen van de Nederlandse industrie in het vrijhandelsakkoord. Daarnaast zit FME in de Commissie Handelspolitiek van VNO-NCW die ook in direct contact staat met de Nederlandse overheid, Business Europe en Brussel.

 

Imago van TTIP

Na een positief begin met een hoog ambitieniveau verzanden de TTIP-onderhandelingen op dit moment in negatieve publieke discussies over onder andere investeringsbescherming. Een relatief klein onderwerp binnen het geheel van een  vrijhandelsakkoord. In de ogen van FME is investeringsbescherming belangrijk voor bedrijven, en moet daar zorgvuldig invulling aan worden gegeven, maar de emotie moet uit de discussie zodat de onderhandelingen met kracht kunnen worden voortgezet. Daarom wil FME de positieve effecten benadrukken en misverstanden uit de wereld helpen.

download

Tien mythes over TTIP

In de ogen van FME worden kleinere thema’s onnodig opgeblazen en moeten we inzetten op de positieve effecten zodat de onderhandelingen met kracht kunnen worden voortgezet. FME helpt via deze download de tien misverstanden over TTIP uit de wereld.

Download nu

Ook voor het mkb

De toegevoegde waarde van een vrijhandelsakkoord is voor kleinere bedrijven niet altijd even duidelijk. Daarnaast is het komen tot een akkoord een onduidelijk, lang en politiek proces. FME is ervan overtuigd dat een vrijhandelsakkoord veel voordelen oplevert voor kleinere bedrijven die betere toegang willen tot de Amerikaanse markt.

In het volgende document een korte uitleg over de voordelen voor het mkb.

download

TTIP en kansen voor het mkb

In dit document staan de kansen omschreven die TTIP biedt voor het mkb. Dit wordt gedaan aan de hand van voorbeelden (Engels).

Download nu

Voor meer informatie over de huidige stand van zaken, de inzet van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven kun je terecht op de volgende websites:

Meer weten?
Cordula van KlinkManager Internationaal Ondernemen