De uitdaging van IJssel Groep

IJssel Groep werkt voortdurend aan innovaties waarmee de productiviteit (hogere beschikbaarheid en meer output tegen lagere onderhouds- en operationele kosten) kan worden vergroot in een industrie die steeds klantspecifieker, sneller en betrouwbaarder levert. Ze hebben al flink geïnvesteerd in datavoorspellende diensten, maar staan nu voor de uitdaging om deze op de markt te brengen. Op dinsdag 30 mei stond hun vraag centraal tijdens de FME Innovation Tuesday.

De innovatie

Uptime Works is een Predictive Maintenance systeem waarmee de productiviteit van productiemiddelen kan worden vergroot: meer output tegen lagere kosten en een hogere betrouwbaarheid. Het bestaat uit een combinatie van smart technologieën op het gebied van Big Data, Internet of Things en Smart Sensoring. Door conditiedata als temperatuur en trillingen gecombineerd met procesdata als output en draaisnelheden uit te lezen en online met behulp van hoogwaardige onderhoudskennis te analyseren, kunnen hiermee installaties condition based worden gemonitord en predictief worden onderhouden. Als praktijkvoorbeeld is met dit systeem in het pilotproject Daisy de opbrengst van een windmolenpark met 15% verhoogd.

De vraag

  1. Hoe kan de IJssel Groep dit systeem in de markt zetten?
  2. Welk verdienmodel past bij deze dienstverlening, product of dienst?
  3. Welke markten zijn het meest kansrijk?

De inzichten

De open houding van IJssel en de aanwezigen heeft tot een mooie, open discussie geleid met als resultaat dat IJssel voor een impactvolle beslissing staat.

liggend_Ijssel.jpgTijdens de sessie bleek dat de ontwikkeling van Uptime Works vooral een technology push beweging was, waarbij er enkele pilots bij potentiële klanten zijn gedaan om het product te checken. Zoals veel technische bedrijven spreekt men niet altijd de taal van de markt, waardoor er een market pull moet worden gecreëerd, iets wat niet eenvoudig is.

De Innovation Tuesday, die we samen met FME hebben georganiseerd, heeft ons écht verrijkt. 

In de discussie bleek dat het zeer de vraag is of de huidige organisatie geschikt is om Uptime Works breed in de markt te zetten en de markt pull te creëren. Ook de persoonlijke voorkeuren van directie en medewerkers in hun rol werden besproken. Centraal vanuit de organisatie was de vraag: zijn we een expeditie-organisatie of een executie-organisatie? Willen we constant nieuwe mogelijkheden verkennen en producten in de markt zetten in onze continu veranderende organisatie, of willen we vooral de dingen die we doen, zo goed mogelijk doen en bestaande klantrelaties en dienstverlening uitbouwen?

Als IJssel Groep een wereldwijd een nieuw product in de markt wil zetten en het über-effect wil creëren, dan vraagt dit om een andere organisatiestructuur met een andere type mensen. Je kunt dan denken aan een nieuwe BV onder de IJssel-paraplu met een eigen identiteit.

Mark Peters, Manager Innovatie en Smart Industry (opdrachtgever): “De Innovation Tuesday, die we samen met FME hebben georganiseerd, heeft ons écht verrijkt. De creatieve geesten die erbij waren hebben ons perspectief verscherpt, waren gepast kritisch en hebben ons op een positieve manier aangejaagd. We ervaren het gevoel van urgentie om nu keuzes te maken. En dat kan nogal gevolgen hebben voor hoe we als bedrijf deze innovatie in de markt gaan zetten!”

Get smart on Innovation Tuesday

Heb je zelf een uitdaging waar je je op stuk bijt? Laat het ons weten, misschien is de volgende Innovation Tuesday bij jou. Bel Bianca Vergeest, T (079) 353 11 40 of stuur haar een mail.

Innovation Tuesday iets voor jou?

Meer weten?
Sjoerd KeijserBusiness Development Manager Regio Oost